Ledningsförändringar på Google

Google meddelade under torsdagen att Larry Page, en av grundarna, ersätter Eric Schmidt som VD den fjärde april i år. Schmidt blir arbetande styrelseordförande.

Schmidt uppger att syftet med förändringarna är att åstadkomma en enklare beslutsordning, tydligare ansvarsfördelning och snabbare beslutsvägar, enligt Digital Trends.