Kommissionär Barnier utlovar hårdare tag mot nätpirater

(CANNES) Bättre skydd för upphovsrätten på Internet är en av tre huvudprioriteringar för EU:s inre marknad under 2011, meddelade kommissionären Michel Barnier i anförande på MidemNet.

Barnier uttryckte sin starka övertygelse att kreativitet, mångfald och politiskt ledarskap är nödvändigt för Europas konkurrenskraft. Han underströk musikens ekonomiska betydelsen, men även vikten av respekt för upphovsrätten vilken möjliggör investeringar i form av tid, pengar och talang. Den kreativa sektorn omfattar fyra miljoner europeiska jobb och omsätter 900 miljarder euro. Kommissionären menar att nya tekniker måste innebära nya möjligheter för kreatörer och konstaterar att det är kommissionens uppgift att garantera att marknaden fungerar, medan branscherna ska välja vilka specifika modeller man vill satsa på.

Kommissionens roll är att skydda mot intrång i rättigheter och det ska göras med konkreta åtgärder. Under våren presenterar EU-kommissionen en europeisk strategi för immateriella rättigheter, men Michel Barnier påpekade också att ett globalt regelverk behövs. EU-kommissionen kommer även att ställa krav på upphovsrättssällskapen (som svenska STIM) att utveckla sina system och regler så att de bättre motsvarar Europas kulturella mångfald och gör det möjligt för den som vill utveckla digitala innehållstjänster att få tillgång till upphovsrättskyddat material. Även här kommer konkret förslag under året.

Barnier avslutade med att berätta om de åtgärder man hittills genomfört på området, bland annat genom inrättandet av det s k observatoriet som följer utvecklingen för upphovsrätten i digitala medier. Som ett exempel på tillgänglighet tog kommissionären det digitala biblioteket Europeana, där idag finns 14 miljoner volymer. Den siffran är i paritet med Googles omdiskuterade Booksearch-projekt.