Danska filminstitutet vill skrämma pirater

Danska Filminstitutet går ut starkt mot nätpirater och vill att Danmark bör jaga filmpirater ekonomiskt på samma sätt som i Tyskland, uppger Politiken.

Internetpirater ska inte tillåtas urholka ekonomin i dansk film, därför bör ”den tyska metoden” tas i bruk. Det säger Danska Filminstitutet och de danska filmproducenterna, efter att Politiken berättat hur tysk lagstiftning ger filmbolaget Zentropa möjlighet att jaga tyskar som illegalt har laddat ner Lars von Triers film Antichrist.

Genom att hota med en rättsprocess har Zentropa lyckats ingå förlikning med över 600 tyskar, som var och en har gått med på att betala 9.000 danska kronor av för att undvika att behöva betala fem gånger så mycket om ärendet gick till domstol.