Digital revolution i Nordafrika?

Revolterna i Tunisien och Egypten har inte bara störtat diktatorer, de har också bidragit till att sprida diskussionen om digitaliseringens samhällseffekter till bredare medier. Igår recenserade Rasmus Fleischer Georgetown-professorn Evgeny Morozovs ”The Net Delusion” (recenseras på Netopia inom kort) i Aftonbladet. Morozov är som flitiga Netopia-läsare vet kritisk till bilden av att sociala medier bidrar till revolutioner, det omvända kan lika gärna vara fallet (som när regimen i Iran bevakade twitter för att hitta dissidenter efter upproret 2009). Fleischer utvecklar det resonemanget med det svenska exemplet om mobiltelefonernas roll i Göteborgs-kravallerna 2001, drar paralleller till tidigare västerländska informationsoptimistiska initiativ som Radio Free Europe under kalla kriget och konstaterar att smarta diktatorer jobbar med nätet och inte emot det. I samma tidning påpekar kolumnisten Natalia Kazmierska att Al-Jaziras tv-sändningar var väl så viktiga som sociala medier (Hey, Gil Scott-Heron! Looks like the revolution was televised after all!) för att mobilisera revoltörerna. Filosofi-professorn Torbjörn Tännsjö analyserade i DN i helgen vilka villkor som behöver uppfyllas för att ett uppror ska komma till stånd, ett är att man måste ha mer att vinna än att förlora, ett annat att man måste kunna koordinera sig. Det senare fångar Metro-kolumnisten Johan Norberg upp (läs på sidan 6 i pdf-tidningen) när han menar att demografin har stor betydelse för att en revolution ska bli av – Egypten och Tunisien har väldigt stor andel unga och dessa uppfyller ju ofta Tännsjös första kriterium att ha mer att vinna än att förlora. Det resonemanget får mig att tänka på amerikanske ekonomen Steven Levitt som hävdar att det var den rumänske diktatorn Ceausescus extrema familjepolitik (som syftade till att skapa så stora barnkullar som möjligt, genom stor befolkning skulle Rumänien bli en stormakt) till slut blev hans fall: det blev helt enkelt för många unga med för lite att förlora. Sociala medier har spelat en viktig roll för upproren i Nordafrika. Men det är bara en pusselbit bland orsakerna till att  diktatorerna faller nu. Netopia håller tummarna för utvecklingen mot demokrati och gläds åt den lilla bieffekten att digitaliseringen diskuteras bredare i våra trakter.

7

Kommentarer

 1. ”Netopia håller tummarna för utvecklingen mot demokrati och gläds åt den lilla bieffekten att digitaliseringen diskuteras bredare i våra trakter.”

  Rimmar rätt illa med Netopias önskan att politikerna inför massövervakning (Datalagringsdirektivet), censur (blockering/filtrering) och orimlig polisiär repression (polisen ska kunna få ut personuppgifter för bötesbrott).

  Inte direkt demokrativänliga förslag, skulle jag vilja säga.

  • Nä, där tycker vi ju olika. Att samhället avstår från att skydda sina medborgares rättigheter tycker inte jag är demokrativänligt. I själva verket ett brott mot det samhälleliga kontraktet.

   • Ingen säger något annat än att ska avstå från att skydda sina medborgares rättigheter! Brott ska beivras! Men precis på damma sätt som vi inte monterar in mikrofoner i allas lägenheter eller ålägger Posten att genomsöka alla brev så måste brottsbekämpning på nätet följa grundläggande demokratiska principer!

    Polisen ska endast ha rätt att övervaka den som är misstänkt för ett allvarligt brott, inte att automatiskt övervaka alla medborgare, exempelvis. Det är skrämmande att du inte ser värdet av sådana principer. Titta på de samhällen där inte grundläggande medborgarrätt respekterad!

    Ännu mer skrämmande är att du kämpar för nedmonteringen av dessa principet för att beivra ett ”brott” som är så trivialt som att dela med sig av kultur.

   • Hur skyddar blockering/filtrering medborgarnas rättigheter?

   • ”Att samhället avstår från att skydda sina medborgares rättigheter tycker inte jag är demokrativänligt. I själva verket ett brott mot det samhälleliga kontraktet. ”

    Vi är alla överens om att brott ska bekämpas. Men det får inte ske med vilka metoder som helst. Med Posten skickas knark, barnporr och gud förbjude piratkopierat material. Men det betyder inte att staten ska ålägga Posten att sprätta upp och undersöka alla brev. På skolgårdarna sker mobbning och, gud förbjude, piratkopiering, men det betyder inte att Polisen ska få tillgång till automatisk kameraöverakning av alla skolgångar och att varje elevs geografiska position ska rapporteras löpande till Polisen.

    Det finns en anledning till att Polisen inte har rätt att få ut personuppgifter för bötesbrott. Det finns en anledning till att vi inte bör tillåta massövervakning av alla medborgare, oavsett om det är misstänkta för brott eller inte. Det finns en anledning till att vi inte ska tillåta staten att censurera medier eller privatpersoners kommunikation.

    Per, du är villig att kasta bort de mest grundläggande medborgerliga rättigheterna. Och för vad? För att förhindra människor från att dela med sig av kultur till varandra. Det är verkligen skrämmande.

 2. Per, det här känns väl bra ialla fall?
  pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2011/PTS-valkomnar-nya-regler-om-natneutralitet/
  ”Den fråga som har uppmärksammats mest i samband med lagförslaget är nya regler som gör det möjligt för PTS att agera mot operatörer som blockerar till exempel vissa tjänster i sina mobila surfabonnemang. ”

 3. Så vad vill Per egentligen säga med sitt inlägg ovan? – Vill han på något sätt förringa eller ifrågasätta Internets betydelse för informationsflödet och/eller folkets möjligheter till uppror eller vad?

Kommentera artikeln