Torsdagskrönikan: Vem i hela världen kan man lita på?

Vem i hela världen kan man lita på? Hoola Bandoola Band var inte först. Frågan har ställts i tusentals år, och svaret har varit att vi ska lita på gudar, medicinmän, kungar, religiösa och politiska ledare.

I modern tid har vetenskap och medier tagit över rollen av sanningssägare och kunskapsspridare. Vi litar normalt på att forskare och journalister objektivt undersöker saker noggrant innan de sprider sina rön och hypoteser.

I takt med ökad kommunikation har dock fler och fler upptäckt att forskare och medier med sanningen som enda ledstjärna är försvinnande få. Fakta sparkar, som Gunnar Myrdal sa. Men makten sparkar hårdare. Det finns oftast en ägare, en bidragsgivare, en vilja.

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, Aftonbladet och TV 4, alla har de ägare som vill att vi ska anamma deras världsbild. De kallar sig gärna ”oberoende”, men verkligt oberoende är en bristvara.

Men den enskilda forskaren eller reportern då, vill inte han/hon att sanningen ska fram?

Jo, i princip. Men om sanningen talar emot arbetsgivarens eller den egna gruppens intressen då tummar vi gärna på principen. Och det saknas inte skäl till detta: ekonomiska, ideologiska, sociala. Man tillhör en grupp, en flock med likartad syn på saker och ting. Sviker man flocken – på savannen i forntiden, på institutionen, tidningen eller i partiet i dag – då får det konsekvenser: ekonomiska, sociala, sexuella.

Men nu har något avgörande skett, lika revolutionerande som boktryckarkonsten och teven: Internet. Fram till i dag har vi tvingats lita på vad förmodat objektiva reportrar har haft att säga om ekonomiska kriser, statskupper och skandaler. Vi har inte bara tvingats lita på de fakta som presenteras, vi har tvingats tugga i oss deras tolkningar av de kausala sambanden. ”Krisen berodde på det eller det, nu måste vi göra si eller så.”

Tidigare behövde vi släpa oss ner till KB eller UB eller SCB för att rota fram fakta. Nu kan vi sitta kvar framför datorn och surfa in på YouTube, OECD och SCB för att – farliga tanke – bilda oss en egen uppfattning: Var Kennedymordet en konspiration, hur uppstod finanskrisen, vem har rätt i klimatfrågan?

Inte för att rätt svar alltid står att finna – det myllrar av myter och missförstånd och partsintressen också på nätet – men det myllrar också av fakta. Man behöver inte längre blint lita på vad K G Bergström påstår om lösningen på krisen eller vad DN:s välavlönade opinionsbildare tror om arbetslöshetens orsaker, man kan undersöka saken själv. Och då hittar man intressanta fakta.

Som att inflationen på sjuttio- och åttiotalet inte berodde på löneökningar.

Som att Sverige mitt under värsta finanskris 1993 fortfarande hade starkare offentliga finanser än andra länder.

Som att vi hade höga löneökningar och full sysselsättning i decennier utan att inflationen tog fart.

Forskarna och journalisterna? De pratade om risken för statsbankrutt och krävde omedelbara åtgärder. Inte för att bekämpa orsaken, arbetslösheten, utan för att ge sig på symptomet, försämringen av statsfinanserna.

Nationalekonomer och statsvetare skyllde krisen på löntagarna och den offentliga sektorn och tvingade fram ett antal lagändringar: förlängda mandatperioder, överskottsmål, utgiftstak och fristående riksbank, allt för att demokratin – folkstyret – inte skulle kunna påverka den ekonomiska politiken.

Medierna kablade ut forskarnas bild till medborgarna utan att ställa kritiska frågor och utan att själva gå till källan för att kontrollera om det fanns fakta bakom.

Det är några år sedan nu. Frågan är om sådana omvälvningar i det fördolda går att genomföra lika enkelt nu, då fakta finns att tillgå även då SVT och TV4 har släckt sina studior. Och då kraftfulla opinioner kan bildas på Facebook över natten.

Svaret på den inledande frågan blir därför: Vi kan inte lita på någon. Vi bör undersöka saken själva.

5

Kommentarer

 1. Som att fildelning skadar upphovsmäns och/eller ekonomi – Bullshit!! – Finns inga bevis för att så är fallet – Däremot:
  Artisternas intäkter skjuter i höjden

  Artists Make More Money in File-Sharing Age Than Before It

  STUDY: Artists Earn More in a P2P World

  Som att svenska politiker lagstiftar – t ex FRA – IPRED och en skärpt upphovsrätt i svenskarnas intressen – Bullshit!! – De har blivit pressade av USA

  WIKILEAKS: USA dikterar Sverige i fildelningskriget

  Hemligt samarbete med USA mot fildelare

  Som att vi behöver luckra upp förbudet av censur för att hjälpa barnen – Bullshit!! – Man kan klara det även utan den vansinniga barnporrlagen

  Lagens glipor

  Lindblom Hulthén: ”Barnporrlagen är censur”

 2. Torsten, välkommen ombord !

  • Torsten Sverenius

   Tack!

   • Scary Devil Monastery

    ”Svaret på den inledande frågan blir därför: Vi kan inte lita på någon. Vi bör undersöka saken själva.

    Det här har varit känt bland datakunniga ända sedan det tidiga internet uppfanns. ”Information wants to be free” är mer att betrakta som ett socialt faktum än som en paroll när fri kommunikation blir ett faktum snarare än ett hypotetiskt abstrakt.

    Påföljden blir naturligtvis som du själv antyder, att de som tidigare haft monopol på faktatolkning nu får ovälkommen konkurrens, och makten över informationstolkningen läggs i gemene mans händer.

 3. Forskningen visar att fldelning inte har några negativa effekter. Däremot har fildelningen en fantastisk potential, nämligen potentialen att skapa ett bibliotek, fritt tillgängligt för alla, med all mänsklig kunskap och kultur, ett Alexandria 2.0!

  Så är det rimligt då att försöka stoppa fildelningen med massövervakning, censur och repression?

Kommentera artikeln