Påminnelse: Evenemang – Samtal med kulturministern om den digitala kulturpolitiken

Netopia har nöjet att bjuda in till ett samtal med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om den digitala kulturpolitiken.

Den digitala utvecklingen har i grunden förändrat förutsättningarna för hur vi skapar, sprider och tar del av kultur. Kulturens roll som samhällsbärare antar nya skepnader och tar sig nya uttryck i nätmiljön. Kopplat till detta finns en rad intressanta frågeställningar om hur en framåtsyftande kulturpolitik bör utformas, samt vilken statens roll bör vara i kulturens digitalisering. Hur påverkas olika kulturyttringar av digitaliseringen? Hur ska kulturen stärkas på den digitala arenan? Hur främjas kulturell mångfald på nätet?

Netopia bjuder därför in sina läsare till ett samtal med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Netopias redaktör Per Strömbäck leder samtalet som kommer att beröra dessa frågor, samt en mängd andra. Det kommer även ges möjlighet för publiken att ställa frågor.

Tidpunkt: Den 9 mars 2011, klockan 16.30-18.30, samtalet inleds klockan 16.45

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Medverkande:
Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister
Per Strömbäck, redaktör Netopia

Om du inte redan anmält dig, skicka ett mail med namn och telefonnummer till adressen evenemang@netopia.se. Antalet platser är begränsat, först till kvarn.