Nya Digitaliseringsrådet vill lägga upp alla offentlig data

Det nyinstiftade Digitaliseringsrådet kom på sitt första möte på måndagen fram till att man vill att offentliga källor blir mer öppna och mer lättillgängliga på nätet. En av dem som drev denna linje hårdast var Ola Rosling, verksamhetschef för stiftelsen Gapminder.

– Lägg upp alla offentlig data på nätet nu, och då menar jag nu oavsett i vilken form, säger han.

Digitaliseringsrådet inrättades i förra veckan av it-minister Anna-Karin Hatt och det ska fungera som rådgivande instans i digitaliseringsfrågor. Rådet fungerar även som ett diskussionsforum mellan regeringen och företrädare för olika samhällsområden inom både den privata som den offentliga sektorn.

– Digitaliseringsrådet kommer att spela en viktig roll framöver. I arbetet med En Digital agenda för Sverige behöver vi hjälp av skarpa hjärnor med olika erfarenhet och kunskap, säger Anna-Karin Hatt.

Under mötet på måndagen tog Digitaliseringsrådets ledamot Jens Henriksson, internationell sekreterare på Sveriges konsumenter, upp konsumtionens viktiga roll i det digitala samhället. Konsumtion är enligt Henriksson en av de starkaste drivkrafterna bakom investeringar och användadet av ny teknik.

– Man ska aldrig någonsin underskatta drivkraften i konsumtion, säger han.

It-ministern lägger stor vikt vid att den Digitala agendan, som just nu håller på att utformas, ska agera utgångspunkt för Digitaliseringsrådet.

– Mitt mål är att Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. Den digitala agendan är vägen dit och som en viktig del i det arbetet har jag satt samman Digitaliseringsrådet för att få råd, förslag och inspiration.

Digitaliseringsrådet består av 27 ledamöter och kommer att inneha en stor roll när den Digitala agendan ska genomföras. Meningen är att Digitaliseringsrådet då ska fungera som rådgivande organ till regeringen och vid även bidra till pågående satsningar.

– Det är viktigt att En Digital agenda för Sverige blir just hela Sveriges agenda och inte bara regeringens. I det perspektivet blir Digitaliseringsrådets uppgift än viktigare, både vad gäller utformningen och förverkligandet, säger Anna-Karin Hatt.