Nära hälften kan få bredband med 100 Mbit/s

Fler och fler får tillgång till supersnabbt bredband. 44 procent av alla fasta bostäder och företag i Sverige har, eller har möjlighet att beställa, bredband om minst 100 Mbit/s. Det visar den senaste bredbandskartläggningen från PTS, Post- och Telestyrelsen.

I och med detta är regeringens delmål i bredbandsstrategin redan uppnådd. Tidsplanen för att 40 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s var från början satt till 2015.

– Nu är det upp till marknaden att erbjuda ännu fler och bättre tjänster så att fler hushåll och företag väljer att köpa riktigt snabbt bredband. Det gynnar både ekonomisk tillväxt och samhällsutvecklingen i stort, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Antalet som saknar tillgång till bredband har sjunkit med mer hälften mellan oktober 2009 och oktober 2010, från 2800 till 1100. Minskningen beror enligt PTS främst på bättre täckning via mobilt bredband.