Japans internet förhållandevis intakt

Japans internetförbindelser återhämtade sig snabbt och är nu oväntat intakta, efter inledande rapporter om att stora delar av internet låg nere direkt efter förra veckans jordskalv. Ett av Japans största internetföretag, Internet Multifeed, som tillhandahåller internetknutpunkter, rapporterar en nedgång på endast 10%.

Enligt James Cowie, teknikchef på övervakningsföretaget Renesys är de flesta webbsidor uppe och fungerar, och internet finns tillgängligt som en kanal för akut information. Detta uppger han på företagets blogg.

– Av ungefär 6000 japanska nätverk i den globala routingtabellen har enbart ett 100-tal temporärt slagits ut.

Enligt InfoWorld anser James Cowie att det är japansk ingenjörskonst som ligger bakom naturkatastrofens oväntat små effekter på nätverken.

– Ur ett internet-perspektiv har detta utfallit med mycket mindre påverkan än vad jag hade kunnat tro, och det är tack vare japansk nätverksteknik, säger han till InfoWorld.

Dave Karow, produktchef på Keynote Systems, uppger till VentureBeat att internet gjorde vad det skulle. Karow är ansvarig för test och övervakning av internet på Keynote.

– Det blinkade inte ens, säger han till VentureBeat.

Fransk-amerikanska internetadministratören Cedexis, rapporterar till ITespresso.fr att de erfarit en ”signifikant nedgång” i nätet kort efter jordvävningen.

– Vissa tjänsteleverantörer har avbrutits, förmodligen i samband med elavbrott, säger Julien Coulon, en av Cedexis grundare, till ITespresso.

Teorin är att de flesta internetförbindelser i Japan ändå har kunnat upprätthållas tack vare reservkraft.

James Cowie på Renesys varnar dock för att ju längre den kaotiska situationen pågår desto större är risken att större avbrott kommer att uppstå.

– Företagen kan komma att märka att de bränslereserver som driver telekommunikations-hubbarnas backup-generatorer tar slut, vilket troligen leder till mer signifikanta avbrott, uppger han till InfoWorld.

De största avbrotten som inträffat på Japans internetförbindelser är på grund av skador på två undervattenskablar i Stilla Havet, meddelar Cowie på Renesys blogg. Den ena kabeln ledde till Filippinerna och den andra, Pacific Crossing, till USA. Ytterligare minst två stycken kablar ska dessutom ha drabbats av skador. Kabelbrotten har inte orsakat några avbrott i internettrafiken, men enligt vad användare i Hong Kong uppger till ComputerSweden, har hastigheten till USA påverkats nämnvärt i regionen.

Läget efter jordbävningen och de efterföljande explosionerna och bränderna i kärnkraftverket Fukushima 1 är kritiskt. Svenska UD avråder från resor till Japan och alla svenskar inom en radie på 80 kilometer från kärnkraftsverket Fukushima uppmanas att lämna området. Tokyo ligger på ett avstånd av 250-300 kilometer från det katastrofdrabbade kärnkraftverket.