KO får rätt att blockera teletjänster

Regeringen har presenterat ett lagförslag som innebär att Konsumentombudsmannen (KO) får rätt blockera ett nummer eller betalteletjänst om man som kund har blivit lurad när man gjort köpet via mobilen.

KO kan även besluta att teleoperatören ska hålla inne betalningen. Detta enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Propositionen Bättre regler för elektroniska kommunikationer ska träda i kraft den 1 juli 2011. I och med propositionen införlivas EU:s så kallade telekompaket i svensk rätt. Lagförslaget är tänkt att skydda konsumenter mot vilseledande marknadsföring och bedrägerier.

– För att marknaden ska kunna växa är det viktigt att vi har regler på plats som förhindrar eventuella oseriösa metoder för marknadsföring eller rena bedrägerier. Tydliga spelregler gynnar alla ärliga aktörer, säger it-minister Anna-Karin Hatt.