Innehåll viktigast för nätekonomin

Inköp, främst av underhållning, media och resor, står för mer än hälften, 53 procent, av internetekonomin. Det visar en rapport från konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG), som genomförts på uppdrag av Google. Rapporten visar att den svenska internetsektorn 2009 sammanlagt bidrog med 205 miljarder kronor till den svenska ekonomin.

Värdet motsvarar 6,6 procent av Sveriges BNP, vilket överskrider både byggbranschen och jordbrukssektorn, som står för fem respektive två procent. Sverige hamnar med detta på andra plats, efter Storbritannien, i en jämförelse av hur internetdrivna europeiska ländernas ekonomier är.

Största delen kommer från privat konsumtion, som uppgår till 109 miljarder kronor.  I Sverige handlade 69 procent på nätet och i genomsnitt spenderade onlineshopparen 20 000 kronor. BCG förväntar sig att tillväxtpotentialen förblir mycket stark och att sektorn kommer att växa till att motsvara 7,8 procent av BNP 2015.

BCG:s rapport visar även att internetekonomin ger både positiva och negativa ringar på vattnet. Internet skapar exempelvis möjlighet för konsumenterna att jämföra priser online, men nätet är även en ny plattform för brottslig verksamhet, med en ökning med 76 procent sedan 2006. Här nämner rapporten bland annat bedrägerier och piratkopiering.