Rapport: Skydd av intellektuell äganderätt bidrar till välstånd

Enligt International Property Rights Index (IPRI) för 2011 hamnar Sverige på första plats vad gäller skydd av äganderätt. IPRI 2011 rankar hur den fysiska och intellektuella äganderätten skyddas i 129 länder.

Här hamnar Sverige i topp, på delad förstaplats med Finland. Rapporten presenteras i dag av tankesmedjan Eudoxa och har tagits fram av Property Rights Alliance i Washington DC och deras Hernando de Soto fellowship program.

IPRI är ett verktyg för länder som hamnar längre ner i rankingen att utveckla starka ekonomier genom bättre skydd för äganderätten. Som en följd av ett hållbart skydd ökar den sociala och ekonomiska stabiliteten, plus att det ger frihet att handla med varor och idéer.

– Ett starkt skydd för äganderätten är en nödvändig grund för utveckling och frihet, säger Waldemar Ingdahl, VD på tankesmedjan Eudoxa.

Vad gäller skydd av äganderätten är Sveriges topp-placering ett mått på landets välstånd. Ingdahl påpekar att studien visar att äganderätten ligger till grund för om ett land är rikt eller fattigt.

– Människor vars ägande inte respekteras har dåliga chanser att ta sig ur fattigdomen. Sverige har ett relativt gott skydd av äganderätten, men det finns ännu områden att förbättra. Det är också intressant att titta på vilka formella lagar som gäller och hur de sen upprätthålls i domstolar.

Efter Finland och Sverige i toppen kommer enligt rankingen Singapore, Luxenburg, Nya Zeeland, Norge och Schweitz. I botten på listan ligger, räknad nedifrån, Venezuela, Zimbabwe, Burundi, Bangladesh, Angola, Libyen och Elfenbenskusten.