Regeringen vill se bättre digitala villkor för författare

Regeringen har utsett en kommitté som ska utreda villkoren för den skapande verksamheten för författare i Sverige. Kommittén ska övergripande undersöka litteraturens ställning och se hur dagens teknikutveckling påverkar både kvalitén och tillgång på litteratur.

Därtill ser man en stagnation vad gäller försäljningen i bokbranschen de senaste åren. Kommitén får i uppdrag att titta på nya affärsmodeller för att ta betalt för litteratur på nätet och skydd mot illegal fildelning.

– De sätt på vilka vi använder oss av medier och tar del av information har förändrats snabbt under senare år. Det är dags att se över hur läsandet och litteraturen påverkas av denna utveckling, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Före detta riksbibliotekarien och riksarkivarien Tomas Lidman har valts som ordförande i kommittén. Ledamöter är litteraturkritiker Annina Rabe och professor Martin Ingvar. Ytterligare en ledamot kommer att utses senare.

I direktivet till kommittén understryker regeringen att goda förutsättningar för upphovsrättsligt skapande är avgörande för den framtida svenska litteraturen. Särskild vikt säger regeringen ska läggas vid den digitala utvecklingen och hur den påverkar litteraturen. Man pekar på tendenser som visar på likriktning i utbudet bland böcker, där populära bästsäljare dominerar alltmer och tillgången på smalare litteratur minskar.