Check against delivery

Viviane Reding var tidigare EU-kommissionär för IT och informationssamhälle. (Jag träffade henne en gång på ett möte om åldersgränser för dataspel och förstummades av hennes drottninglika uppträdande, men det är en annan historia.) Nu har Reding blivit uppgraderad till Justitiekommissionär. Häromveckan höll hon ett anförande med anledning av översynen av dataskyddsdirektivet och berörde privatlivsfrågorna. Reding anser att skyddet för privatlivet på internet måste vila på fyra hörnstenar: rätten att bli glömd, transparens, konfidentialitet som huvudregel* samt skydd oavsett var data lagras. Det innebär att man måste ha varje persons uttryckliga samtycke för att få spara privata data och hon utlovar hårdare kontroll av sociala medietjänster i det här sammanhanget. Den förstnämnda, rätten att bli bortglömd för av en händelse tanken till Harvard-professorn Viktor Mayer-Schönberger som gör en stor poäng av vikten av att förmågan till glömska är en viktig funktion i vårt medvetande som saknar motsvarighet på internet. Vi borde utveckla den förmågan även i informationstekniken. Kommissionen tycks ha lyssnat!

13

Kommentarer

 1. Men anonym skulle man inte ha rätt att vara om du fick bestämma, Per?

 2. …ännu mer off topic igen
  Rasmus Fleischer skriver kloka ord om ”den samlade musikbranschen”
  svenskscenkonst.se//DynPage.aspx?id=78767&mpath=,5323,5324&menuid=5321&mid=9907

  • Per Strömbäck

   Kjell – Rasmus för ofta fram det där argumentet, han gillar inte branscher. För egen del tycker jag att branschorganisationer är bra men måste utvecklas i takt med sin tid. Mitt track record är bra på den punkten, jag har både avvecklat, slagit samman och startat nya branschorganisationer i mitt yrkesliv.

 3. Per Strömbäck

  @Martin – jo, jag tycker att man ska få vara anonym, men jag tycker att automatisk anonymitet är problematisk och dessutom illusorisk. Det är ett dåligt svar på integritetsfrågan.

  • ”automatisk anonymitet är problematisk”

   Så defaultläget ska vara att man är identifierad på nätet, och istället för att logga in eller lämna ut sina uppgifter ska det aktiva valet vara att anonymisera sig? Eller hur menar du? Det blir ju diametralt motsatt den analoga världen. Iofs i linje med övrig övervakning, ”guilty until proven innocent”.

  • Det är ett dåligt svar på integritetsfrågan.

   Varför? Förklara gärna, för jag förstår inte alls vad du menar med detta.

   Jämför med breven när vi skickar på Posten, då vi är automatiskt anonyma. Ingen kräver att vi visar leg, eller identifierar oss för att posta något. Skulle det vara skadligt för den personliga integriteten, eller vad menar du?

   • Per Strömbäck

    Martin – jag har skrivit om detta många gånger. Statens roll bör vara att skydda den enskildes rättigheter, den enskilde ska inte behöva skydda sig från staten genom anonymitet. Därav oberoende rättsväsende, rätt till juridiskt ombud, meddelarskydd för press, ett stort antal ombudsmän, allmän rösträtt, offentlighetsprincip och tusen andra rättssäkerhetsfunktioner som samhället byggt upp genom århundraden. Statens roll på internet bör vara densamma som i övriga världen. Diskussionen är konstig när staten anses utgöra det främsta integritetshotet. Och posten har vi ju pratat om, det är inte samma sak som internet.

    • Återigen denna luddighet.
     ”Statens roll på internet bör vara densamma som i övriga världen. ”
     Ja, det säger vi också. Men ingen annanstans än på internet finns det en tanke på att staten utan brottsmisstanke ska kunna följa dina förehavanden och din kommunikation. DET är ett jävligt dåligt svar på integritetsfrågan.

     Du skriver under på Niclas Ericssons halmgubbar:
     ”Är det frihet att tonåringar kan beställa knark och anabola steroider från sitt vardagsrum? Att barn får sexuella inviter från vuxna? Eller att ryska maffian erbjuder dina kontouppgifter till försäljning? ”

     Ja, men Per, då är det dags att konkret förklara hur man ska förhindra att detta sker på nätet utan att vi får en övervakningsstat på köpet. Snälla, snälla, kan du låta bli att ducka frågan??

     Som sagt, jag med flera vill väldigt gärna se dig bemöta detta:
     blogg.tianmi.info/2011/03/29/anarkin-som-aldrig-var/

     Niclas Dougherty säger samma saker som jag, Martin, SDM, Kjell mfl gång på gång försöker framföra till dig utan att du lägger någon vikt vid vad vi säger. Snälla, kan du visa oss den respekten att du gör ett blogginlägg där du bemöter hans text konkret och förklarar vad du menar att vi inte förstår.

    • Scary Devil Monastery

     …den enskilde ska inte behöva skydda sig från staten genom anonymitet…

     Men i och med FRA blir vi det. I och med DLD blir vi det. I och med IPRED kan, om jag inte råkar veta exakt vad jag gör med mina hemmanätverk och framför allt hur jag säkrar dem, vem som helst inom 50 meter framgångsrikt få polisen komma och ta mina datorer även om jag råkar vara ren som driven snö i lagens ögon.

     Och jo. Internet är mer eller mindre Posten idag. Det mediat fyller exakt samma funktion när mer och mer av vår personliga kommunikation behandlas via e-post och chattprogram. Det är därför alla förslag om mellanhandsansvar gällande internet blir exakt som om man hade fråntagit Posten dess roll som budbärare med immunitet och brevhemlighet.

     Jag håller med om att statens roll på internet bör vara samma som i verkliga världen, men i verkliga världen behöver jag inte gå omkring med en statlig GPS, en mikrofon på axeln, är förbjuden att tala tyst nog för att myndigheter inte skall höra, och är inte tillförvisad att all min personliga kommunikation skall ses över i för eller efterhand som en regel.

     I verkliga världen krävs ett åklagarbeslut om sådant vilket med dina tankar om ”mellanhandsansvar” är precis det du försöker argumentera runt och i stället genomföra ett paradigmskifte som kräver förhandscensur och/eller rätten för privata intressen att begära personundersökning och munkavle för privatpersoner utan att en åklagare någonstans har fattat ett beslut om att en sådan kränkning skall genomföras.

     Vi kommer återigen tillbaka till resonemanget att det enligt dig verkar rimligt att stoppa och genomsöka varje bil som kör på E4’an bara för att många kör för fort. Och att det därtill skall åläggas vägverket ansvaret för dessa fortkörare. Det är i alla fall den ofrånkomliga summeringen av dina argument – vilket vi faktiskt har påpekat för dig ett antal gånger.

 4. ”Statens roll bör vara att skydda den enskildes rättigheter, den enskilde ska inte behöva skydda sig från staten genom anonymitet. Därav oberoende rättsväsende, rätt till juridiskt ombud, meddelarskydd för press, ett stort antal ombudsmän, allmän rösträtt, offentlighetsprincip och tusen andra rättssäkerhetsfunktioner som samhället byggt upp genom århundraden. Statens roll på internet bör vara densamma som i övriga världen. ”

  Men snälla, snälla Per. Föreställ dig ett samhälle där vi inte hade rätt att vara anonyma. Ett samhälle där vi var tvungna att på anmodan visa legitimation om Polisen efterfrågade det på gatan. Ett samhälle där vi var tvungna att registrera vilka som besökte oss i våra hem. Det har funnits sådana samhällen, Östtyskland är ett exempel. Det är inte eftersträvansvärt och offentlighetsprincip, allmän rösträtt och allt det andra du yrar om har ingenting med detta att göra.

  Vi måste alla ha rätt till ett privatliv! Vi måste alla ha rätt till en skyddad, privat sfär!

  Är denna tanke verkligen fullständigt och komplett främmande för dig?

 5. Och vi måste ha rätt att – utan kommersiella vinstintressen – kunna dela filer vi själva förfogar över – Det finns inga tunga argument som kan framföras mot en sådan lösning!! – Kan man inkräkta på äganderätten till glädje för allmänheten – så kan man inkräkta på upphovsrätten av samma anledning – speciellt när det – trots mer än 10 år av sk ”illegal fildelning” – inte finns en enda oberoende rapport eller studie som har kunnat visa att den skadar upphovsmän eller samhället

  Släpp fildelningen fri – det är vår!! – *lol*

Kommentera artikeln