Endast sex procent av de äldsta använder internet

I rapporten ”Äldre svenskar och Internet 2010” som presenteras idag av .SE framgår att äldre använder internet i mycket mindre omfattning än yngre internetanvändare.

Bland 50-talister har de flesta tillgång till internet, men bara drygt hälften går ut på nätet dagligen. Ju längre upp i åldrarna man kommer desto färre användare. Hos 40-talisterna sjunker antalet till hälften, en tredjedel bland 30-talisterna och bland de äldsta är det endast sex procent som använder internet dagligen.

Rapporten visar att antalet äldre icke-användare i Sverige idag är 1,3 miljoner. Fram till år 2020 beräknas siffran ha sjunkit till 500 000. Bland de som inte använder internet är 60 procent lågutbildade och de flesta är kvinnnor.

De äldre som använder internet intresserar sig i många fall för samma saker som yngre nätanvändare. Man söker till exempel fakta om hobbies, kultur, litteratur, och resor, samt letar efter kartor, ser vad som säljs och köps, samt tar fram hälso- och samhällsinformation.