Digitala e-boken som yttrandefrihetsverktyg

E-publicisterna på International Media Network Services, IMNS, ser möjligheterna att använda e-boken för att satsa på yttrandefriheten.

I länder där censuren förhindrar litteratur från att komma ut finns det numera möjligheter att nå ut med hjälp av böcker i digitalt format.

– Vi har sett de fysiska torgens betydelse för samling och protester, nu senast i Mellanöstern. Men när man klivit ner från barrikaderna och använt sociala medier för att dra ihop stora skaror, så behövs en plats att samlas kring för att i lugn och ro diskutera och sprida kunskap. Det är viktigt att nu inleda uppbyggnadsfasen till ett bättre samhälle. Vi vill göra vår insats genom att skapa ett ”digitalt torg” där viktig litteratur ska finnas tillgänglig för dessa medborgare att ladda ner och läsa i digital form, för att helt enkelt göra det snabbt, enkelt och billigt att nå ut, säger Erik Engren konceptutvecklare på IMNS.

– Vi kommer att initiera den första fasen av projektet inom kort och har fått positiva signaler från Svenska Institutet för ett projekt där IMNS kommer att samarbeta direkt med en utländsk förläggare och flera författare med att ge ut litteratur som är omöjlig att publicera på ett traditionellt sätt med tryck och distribution.

Totalitära regimer sätter stopp för kontroversiella publiceringar som handlar om exempelvis politisk satir eller demokrati. Även litteratur som tar upp landets historia kan censureras för att de inte stämmer överens med regimens historieskrivning. Daniel Urey, e-publicist och verksam inom nätverket IMNS, menar att det är viktigt att minska gapet mellan de som har och de som inte har resurser för att etablera en digital närvaro

– Det är vår skyldighet att hjälpa civilsamhället i länder där yttrandefriheten är begränsad och dessutom överföra den kunskap som vi har fått genom att ta fram konceptet med ebok+, säger han.

Fotnot
I dagarna släpptes Sveriges första e-bok plus, det nya digitala bokformatet, av e-publicisterna IMNS. E-bok plus, eller ebok+, är som en vanlig e-bok, fast den innehåller även extramaterial. Det kan består i klickbara länkar, ljud och bakrundsinformation om karatärerna. E-bok plus kan läsas i surfplattor och smarta telefoner. Premiärboken är Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag av Sara Ohlsson.