Inget Netopia utan Gratis

Idag kommer kapitlen i antologin ”Gratis? Om kvalitet, pengar och skapandets villkor” ut som singlar i ett e-boksexperiment av förlaget Volante. Jag var redaktör för ”Gratis?” och insikterna därifrån ligger till grund för Netopia. ”Gratis?” innehåller tretton kapitel som på olika sätt angriper digitaliseringens konsekvenser för kulturen. Det är forskare, artister, debattörer, spelutvecklare, jurister, entreprenörer, författare m fl som tar sig an ämnet från olika utgångspunkter. Några är välbekanta för Netopias läsare, som Anders Rydell och Andreas Ekström. Några var piratförespråkare (Isobel Hadley-Kamptz, Linda Skugge), andra upphovsrättshökar (Isobels målande uttryck!). Min största insikt i redaktörsarbetet var att det finns två tydliga huvudspår som ofta blandas ihop. Det ena är de legitima strukturomvandlingarna, till exempel att den traditionella pressen utmanas av bloggare. Det andra är angreppen på upphovsrätten, som varit ifrågasatt med samma argument långt före internet men vars värde står över den tekniska utvecklingen. Man kan säga att boken ”Gratis?” granskar det teknikdeterministiska och vilseledande argumentet om att försäljningen av hästpiskor minskade när bilen kom.

Men med arbetet fick jag också en annan tanke: tänk om kulturens svårigheter i digitaliseringens kölvatten bara är en liten del av något större? Tänk om andra delar av samhället kommer att stöta på liknande frågor i takt med den digitala utvecklingen? Tänk om kulturen har erfarenheter som är viktiga för resten av samhället? Tänk om allt hänger ihop och att olaglig distribution, kapade användarkonton, cyberangrepp, identitetsstöld, droghandel och kränkningar är olika sidor av samma sak: att rättssamhället är frånvarande på internet? Det är Netopias fråga och utan ”Gratis?” hade Netopia aldrig blivit verklighet.

Det är inte utan att jag är lite stolt idag.

11

Kommentarer

 1. ”Tänk om allt hänger ihop och att olaglig distribution, kapade användarkonton, cyberangrepp, identitetsstöld, droghandel och kränkningar är olika sidor av samma sak: att rättssamhället är frånvarande på internet?”

  Så det faktum att det finns mer piratkopiering och droghandel utanför nätet tyder således på att rättsamhället är än mer frånvarande där?

  Och det är ju klart att om man implementerade din idé av rättssamhälle, dvs massiv övervakning, även utanför nätet skulle säkert piratkopiering och droghandel minska även där. Posten skulle ju rutinmässigt kunna söka igenom alla försändelser på jakt efter knark och Telia kunde ju avlyssna allas samtal så att de inte handlade om olovlig kopiering, exempelvis.

  • Per Strömbäck

   Jag tycker att rättssamhället fungerar bättre offline, ja. Sen kommer vi aldrig att få ett samhälle utan brott, det är förstås fler faktorer som spelar in. Men att i praktiken inte alls beivra brott på nätet är inget bra recept för framtiden!

   • ..du som jag vet väl att allvarliga brott på nätet beivras, är det fortfarande upphovsrättsbrott du syftar på? säg det då, så kan vi lägga ner.
    URL kommer aldrig att fungera på nätet, pga av den nya tekniken.

   • Så du menar att det beställs mindre knark offline då alltså, exempelvis?

    Och vem i hela världen har sagt att brott inte beivras online, det gör de väl visst. Det finns i själva verket mycket större möjligheter att beivra grova brott som sker online, eftersom brottslingar lämnar digitala spår efter sig.

    Skillnaden är att du vill att alla ska behandlas som potentiella brottslingar och att allas kommunikation ska avlyssnas urskiljningslöst. Det ska inte krävas att man är misstänkt för ett grovt brott för att tvångsmedel som övervakning ska kunna sättas in. Dessutom förespråkar du censur och filtrering och avstängning av människor från rätten att kommunicera om de misstänks för struntbrott (fildelning).

    Att vi inte tillåter massiv övervakning av allas privata kommunikation eller att vi inte avskaffar budbärarimmunitet, meddelarskydd, frihet från censur, eller rätten till privat och förtrolig kommunikation (samtliga grundlagsskyddade) innebär inte att brott ”inte alls beivras på nätet”.

    Din argumentation är så genomskinlig att det är löjligt.

    Tala klarspråk istället. För att komma till rätta med den privata kopieringen vill du att all kommunikation ska övervakas. Du vill att mellanhänder (ISP:er) ska kunna åläggas att censurera trafik på uppdrag av en privat industri. Du vill att människor ska kunna stängas av från nätet. Det är din idé om ett rättsamhälle på nätet.

    Och allt detta när ingen som helst forskning eller empiri kunnat visa att fildelningen skulle vara på något sätt skadlig för kreatörer och artisters möjlighet att tjäna pengar på sitt värv.

   • Scary Devil Monastery

    Om du tycker att rättssamhället fungerar bättre offline så får jag be att få påpeka ett oomstridligt faktum: Det gör det inte!

    Den enda skillnaden är att vissa förbud på vilken typ av information som får överföras i en tidsålder där masskommunikation existerar helt enkelt rasar för alla väsentliga ändamål.

    Det här rör sig inte om att rättssamhället är frånvarande på vare sig den ena platsen eller den andra utan helt enkelt om att de ”brott” som alltid existerat i samhället blir mer synliga.

    Och anledningen att rättsstaten står maktlös mot sådana brott, både i verkliga lävet och för all del på nätet är på grund av att den grundläggande förutsättningen för att kunna upptäcka och utreda dem är att man börjar med att avskaffa principen ”oskyldig tills bevisat skyldig” och inför försök till allmän övervakning av vad medborgarna kommunicerar om. Innan man gjort det kan man ofta inte ens säga om ett brott blivit begånget eller ej.

    Innan du nyanserar den monolog du verkar föra så blir mer eller mindre alla dina rop på ”Mer rättssamhälle” ett bittert gnällande över att privatpersoner tillåts tala med varandra utan att staten lyssnar.

    Jag förstår att det är ditt jobb att inte ta den diskussionen då den omöjligen kan bli annat än löjlig givet de utgångspunkter du måste röra dig med, men jag skulle rekommendera att om du vill få gehör för dina synpunkter så får du börja med en rimlig utgångspunkt.

 2. Per: Då tjatar vi vidare och ber dig konkretisera ditt ”Netopia” där du lyckas förhindra fildelning, droghandel och kränkningar utan övervakning!

  Börjar bli extremt löjligt när du bara dundrar vidare, skygglappar på och megafonen i handen.

 3. Vi medborgare borde aldrig acceptera beskrivningen att det som kallas ”olaglig fildelning” – där privatmänniskor helt utan kommersiella vinstintressen delar filer de själva förfogar över – är ett brott – Våra politiker har tyvärr tillåtet att USA och dess mäktiga skiv- och filmmaffian har fått tolka vår svenska upphovsrätt enligt deras idéer och drivit på en ändring av upphovsrätten år 2005 och införandet av IPRED år 2009 – Men konceptet att kriminalisera en sådan stor grupp som 2 miljoner fildelande svenskar är helt främmande för den svenska kulturen och rättsuppfattningen . – Vi ser därför att majoriteten av det svenska folket – trots massiv propaganda – fortfarande inte anser att fildelning bör betraktas som ett brott. – Och varför skulle de? – De flesta människor känner instinktivt på sig att upphovsrätt aldrig kan vara detsamma som äganderätt vad som än påstås i propagandan

  Man har också från upphovsrättsförespråkarna försökt sig på tricket att skjuta fram upphovsmän som offer för den sk olagliga fildelningen – men sådana uppfattningar har blivit tillbakavisade av senare oberoende forskningsresultat – Det finns inte en enda oberoende rapport och/eller studie som klart och tydlig har hävdat att den sk olagliga fildelningen på något sätt har skadat vare sig upphovsmän eller samhället – Tvärtom – upphovsmän i hela världen har aldrig haft det så bra som idag!

  Så – vari ligger brottsligheten? – Människor som Per här försöker hela tiden hamra i oss att den olagliga fildelningen är ett brott och implicerar att det är ett helt rätt synsätt – Men hur kan en aktivitet som vare sig skadar upphovsmän eller samhället betraktas som ett brott – ja t om ett brott av en sådan allvarligt art att det krävs omfattande ändringar i lagen som inkräktar på människors grundläggande demokratiska rättigheter och sammanför fildelningen under samma brottsrubriker som terrorism – pedofili – traficking och terrorism? – Låt oss inte ramla i fällan och acceptera Pers beskrivning av ”brott” och de åtgärder som krävs för att beivra ”brottet”

  I det svenska rättssamhället har det varit en fin tradition att vid införandet av nya lagar inhämta åsikter från dom olika håll som lagen kommer att beröras och att man i möjliga mån tar hänsyn till alla berörda parters intressen vid den nya lagens utformning – Men när det gäller upphovsrätten och införandet av IPRED fanns ingen organisation som kunde tillvarata fildelarnas intressen – som i 2005 ändå bestod av 1,5 miljoner fildelande svenskar – Det är därför inte förvånande att denna grupps intressen totalt blev överkörda och inga som helst hänsyn togs till dom – Med en pennstreck förvandlades då 1,5 miljoner fildelande svenskar till kriminella utan att politikerna insåg (eller valde att bortse ifrån) hur vansinnigt det hela var

  Trots skärpningen av upphovsrätten 2005 och införandet av IPRED 2009 – så fortgår fildelningen som inget har hänt och det irriterar USA och dess skiv- och filmmaffian – Nu försöker de genom propaganda (t ex via Netopia) att få igenom lagar som skall tvinga våra Internetoperatörer att bli hantlangare i deras krig mot detta ”allvarliga brott” som kallas fildelning och som vare sig skadar upphovsmän eller samhället – Sedan följer naturligtvis krav på att man i Sverige – precis som i USA idag – at man enbart på misstanke – skall kunna radera kontroversiella .se domän

  När blir dessa hantlangare till dom Amerikanska skiv- och filmmaffian som propagerar för än hårdare lagar för att beivra det de så fint beskriver som ”Internetbrott” någonsin nöjda eller börjar de inse vad de egentligen håller på med? – Det är den springande punkten! – Alla forskare säger att den sk olagliga fildelningen inte går att stoppa med mindre än en total avstängning av Internet eller införandet av mycket drakoniska och odemokratiska lagar – Vi ser framför våra ögon hur USA och dess skiv- och filmmaffian via olika kanaler – bla Netopia – försöker förbereda oss på vad komma skall och redan nu på något sätt försöker få oss att tro att den sk olagliga fildelningen – som vare sig skadar upphovsmän eller samhället – är ett mycket allvarligt brott som kräver extra ordinära lagar

  Vi borde aldrig tro på dessa lögner – Vad än lagen säger – fildelning är inte ett brott – den skadar vare sig upphovsmän eller samhället!! – Fildelningen sprider på ett mycket effektivt sätt kultur till alla världens medborgare – Vi borde avskaffa IPRED genast och reformera upphovsrätten så att det står alla medborgare som utan kommersiella vinstintressen vill dela filer de själva förfogar över med varandra fritt att göra så!!! – Det skulle vara en seger för demokratin och vårt svenska rättsamhälle i den digitala eran!!

  Thomas Jefferon – USAs 3:e president – sade:
  If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of everyone, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point, and like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property.” (min fetstil) – Vi borde inse hur rätt han hade

  • Scary Devil Monastery

   Thomas Jefferson och USA’s övriga grundare visste vad de talade om. Synd bara att landet de försökte bygga numer är på väg ned i träsket rejält. Att i dag två av fem amerikaner tvivlar på kapitalismen i helhet har mycket att göra med hur den övertagits av monopolisering och statlig reglering.

   • Mja, kapitalismens trovärdighetsförlust i o m den senaste finanskrisen har väl mer med avreglering att göra, iaf när det gäller bankväsendet.

Kommentera artikeln