Google: ”Den digitala agendan är bara en sida av myntet”

Nyligen presenterades en uppmärksammad rapport om Sveriges internetekonomi, gjord av Boston Consulting Group på uppdrag av Google. Enligt rapporten växer ekonomin på nätet snabbt, och det är konsumtion som står för största delen, 53 procent, av internetekonomin.

Främst är det underhållning, media och resor som konsumeras på nätet. Enligt rapporten kommer internetekonomin att fortsätta växa och det finns potential för sektorn att växa ytterligare. Med anledning av den omtalade rapporten har Netopia ställt några frågor till Googles policyansvarige, David Mothander.

Rapporten säger att möjligheterna för tjänster på nätet är viktigare för framtiden än själva infrastrukturen, vad innebär det?

– Infrastruktur är en grundförutsättning; tillgång till är naturligtvis nödvändigt för att kunna utveckla användbara tjänster på nätet. I Sverige har vi dock fördelen av att redan ha en av världens bästa infrastrukturer. Rapporten visar att i en jämförelse med andra länder är vi världsledande på tillgången till Internet, men vi ligger efter när det gäller nyttjandet av Internet.

– Vi borde därför ha stora möjligheter att skapa tjänster som kan vara till nytta för användarna och hjälpa företag växa och vara lönsamma. Då talar vi inte bara om att föra över fysiska tjänster till ett digitalt format; vi måste tala om att skapa nya tjänster, nya innovativa digitala tjänster.

Vad är det för tjänster som har möjlighet att växa på nätet?

– Rapporten visar att Internet är motorn för tillväxt och det finns många tjänster som utvecklas och som gör det enklare för oss användare att få information, kommunicera och handla på nätet oavsett om vi är konsumenter eller företagsanvändare. De flesta av dessa tjänster har inte utvecklats än!

– Ur ett företagsperspektiv har vi hittills bara skrapat på ytan vad gäller emarknadsföring, ehandel och molntjänster. Svenska konsumenter vistas redan på nätet, de letar efter information, men intressant nog handlar de inte lika mycket i Sverige som i exempelvis Danmark och Storbritannien. Andra undersökningar visar samtidigt att svenska konsumenter är villiga att handla på nätet. Här kan alltså svenska företag bli bättre, och samtidigt, här har svenska företag en stor möjlighet.

– Företag och organisationer börjar i allt högre grad lägga ut IT-tjänster i molnet, så kallad cloud computing. Förutom kostnadsbesparingar ger det ökad flexibilitet och mobilitet för anställda och bättre möjligheter till samarbete och innovation.

– Också ur ett socialt perspektiv finns stor potential. Rapporten visar på stora skillnader mellan olika regioner i landet, och den offentliga sektorns användning av Internettjänster ser väldigt olika ut beroende på hur satsningarna genomförts.

Vilka är de främsta hindren för den fortsatta tillväxten i internetekonomin och konsumtionen över Internet?

– Rapporten visar att de företag som använder Internet generellt har stor nytta av detta i sin affär. Internet kan också fylla en stor roll i det här sammanhanget ur ett regional- och miljöpolitiskt perspektiv. Det borde ligga i allas intresse att fler företag använder Internet, och då framförallt små och medelstora eftersom det är här det finns utvecklingspotential. Vi hoppas att regeringens och riksdagens arbete i deras satsningar på den digitala agendan leder till konkreta åtgärder, och vi är givetvis villiga att hjälpa till i den mån vi kan. Samtidigt sker även ett arbete inom regeringskansliet med en innovationsagenda, och inom detta arbete borde stor vikt läggas vid utvecklingen av nya digitala tjänster.

– Vi måste ta tag i alla frågor som hindrar tjänstetillväxten. Internet är en plattform som erbjuder hela nya affärsmodeller, modeller som ofta skiljer sig från dem i den fysiska världen. Då krävs det också att vi vågar skapa ett affärsmässigt ekosystem som tar hänsyn till dessa nya betingelser, och i detta vågar tänka nytt. Vi kan inte bara ”exportera” fysiska strukturer. Ett bra exempel är integritet. Tillit är en förutsättning för att folk ska nyttja tjänster på Internet, och denna tillit förutsätter att Internettjänster har ett övertygande förhållningssätt till integritet. Här är det viktigt att vi tar en diskussion om hur integritetskydd kan balanseras mot digital innovation så att vi på rätt sätt kan utnyttja Internets potential.

Vilka produkter kommer konsumenterna att köpa på Internet i framtiden, kommer efterfrågan förändras i stor grad?

– Idag kan vi se att allt som går att köpas fysiskt också kan köpas på nätet men vid sidan av detta hoppas vi få se framförallt nya produkter och tjänster utvecklade specifikt för Internet och som inte finns i den fysiska världen.

En tydlig målsättning inom regeringens arbete med en Digital agenda för Sverige är att skapa ”världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi”. Utifrån slutsatserna i er rapport, vilka skulle vara era främsta råd till regeringen i detta arbete för den digitala ekonomin? Var ska man helst lägga fokus tror ni?

– Ambitionen måste sättas högre!

– Vi har helt klart förutsättningarna att skapa ”världens mest konkurrenskraftiga ekonomi” och den digitala agendan är bara en sida av myntet. Jämför vi rapporten för Sverige med rapporter som samtidigt har gjorts i Danmark, England, Tjeckien, Frankrike och Israel kan vi se att Sverige är det land vars internetekonomi växer långsammast. Det är givetvis inte förenligt med att vi någonsin skulle kunna bli världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi.

2

Kommentarer

  1. ”…Sverige är det land vars Internetekonomi växer långsammast.”

    FRA-lagen fick ju bland annat Google att avbryta sin stora etablering i Sverige. Flera andra IT-bolag har flyttat sina servrar här ifrån på grund av att de inte kan garantera sina kunders integritet eftersom all trafik avlyssnas av svenska staten.

  2. Scary Devil Monastery

    Ja, där har vi egentligen kruxet. I och med FRA exempelvis kommer varje företag att få finna sig i kontinuerlig övervakning av sina kunder. Det finns helt enkelt ingen motivation att i ett land som Sverige lägga IT-baserade tjänster som är både långt dyrare och mer kränkande för kunderna (och därmed företagen) än vad det blir att förlägga tjänsten i något utvecklingsvänligt U-land i östeuropa.

    Faktum är att Sverige är ett av de länder som IT-tekniker numer rödlistar som ett av de mer osäkra platser att förlägga servrar och tjänster i just för att de lagändringar vi implementerar och har liggande som temporärt bordlagda mycket lätt kan pådyvla eventuella företag avgifter i multimiljonklassen som obehagliga och komplett oförutsägbara överraskningar.

Kommentera artikeln