Ingen ränta på e-pengar

Enligt regeringens lagförslag om elektroniska pengar ska utgivare av e-pengar i betaltjänster inte kunna ge ränta på innestående medel. Detta gäller även andra förmåner som erbjuds om man innehar e-pengar på en betaltjänst eller motsvarande.

Det är tillåtet att att ge rabatter för innehav av e-pengar, men det får inte vara kopplat till hur länge dessa medel innehas. Så om en utgivare ger rabatt för en tjänst i samband med betalning går det bra, men inte om du i exempelvis först måste ha innehavet låst fem år.

En annan regel som införs är att man ska kunna lösa in sin e-pengar när som helst. Utgivaren måste se till att det på begäran går att lösa in delar eller hela innehavet till kontanter.

Lagen är en följd av EU:s så kallade e-penningdirektiv från 2009 föreslås träda i kraft den 1 juli 2011