Nätjättar stämmer franska staten

Enligt ZDNet överklagar Google, eBay och Facebook tillsammans med flera andra företag Frankrikes datalagringsdirektiv som kräver att företagen ska behålla användares personliga uppgifter i ett år.

Lagen som antogs i början av mars ålägger e-handelssajter, och de företag som erbjuder tjänster för musik, video och e-mail, att de ska lagra personlig information om användarna. Det som ska sparas är namn, postadress, telefonnummer, e-mailadress och lösenord. Dessa uppgifter ska på anmodan överlämnas till franska myndigheter, inklusive polis, tull och sociala myndigheter.

Förutom Google, eBay och Facebook kommer ett tjugotal webbföretag att vara involverade i det rättsliga ärendet i Frankrikes högsta domstol.