Bredband bedöms vara lika viktigt som elnät och vägar

Bredband är en lika viktig del av infrastrukturen i Sverige som elnät och vägar. Det visar två en rapport som regeringen presenterade i förra veckan. För boende och företag i landet har bredband en stor betydelse på flera olika plan.

Vardagen för privatpersoner påverkas påtagligt av internet, främst i samband med hemmaunderhållning och samhällsinformation. För företagen är det märkbart att internet alltmer har blivit en integrerad del av den dagliga verksamheten. Bredbandsstudierna visar att det finns ett behov av bredbandsstrategier på både lokal och regional nivå.

– Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. Ska vi lyckas krävs det att kommuner, myndigheter och företag sluter upp bakom högt ställda gemensamma målsättningar, säger IT-minister Anna-Karin Hatt.

De två rapporterna, Nytta med bredband och Insatser för ökad användning av bredband och internet, är framtagna inom ramen för regeringens Digitala agenda, som kommer att presenteras under hösten.