Debattkväll: Liberala paradoxer i nätdebatten?

Netopia har nöjet att bjuda in till en debattkväll med syftet att skissera hur en sammanhållen liberal position i nätdebatten skulle kunna formuleras.

Tidpunkt: Den 17 maj 2011, klockan 16.30-18.30

Plats: Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, Stockholm

Medverkande:
Martin Borgs,
dokumentärfilmare och författare, ledamot i Statens kulturråd
Waldemar Ingdahl, VD tankesmedjan Eudoxa och samarbetspartner med IPRI
(Fler medverkande kan tillkomma.)

Samtalsledare: Per Strömbäck, Netopia

För att anmäla dig till evenemanget, skicka ett mail till oss på adressen evenemang@netopia.se senast den 13 maj 2011.

Går det att finna en sammanhållen liberal position i nätdebatten? Netopia har sedan sin födelse eftersträvat en bättre idédebatt för internet. Samtal med liberala debattörer landar dock ideligen i samma grundläggande inomideologiska motsättning – avvägningen mellan fri kommunikation utan statlig inblandning och ett fungerande rättssamhälle på nätet där individer kan hävda sina rättigheter och skyddet för sin egendom. Finns det en väg runt detta? Har staten en roll för att hantera de möjligheter och utmaningar som utvecklingen på internet presenterar, och i sådana fall vilken?

Vi antar nu tillsammans med dokumentärfilmaren och författaren Martin Borgs utmaningen att peka ut ett antal riktlinjer för hur en en liberal position i nätdebatten kan formuleras. Debatten kommer även att gästas av Waldemar Ingdahl, VD för tankesmedjan Eudoxa, som kommer att presentera den senaste internationella undersökningen från IPRI kring skydd för immateriella rättigheter, där Sverige placerade sig på delad förstaplats tillsammans med Finland. Förhoppningsvis får vi en förklaring till hur detta går ihop med Sveriges internationella topposition vad gäller omfattningen av piratkopiering över internet.

0

Kommentarer

På det här inlägget går det inte att göra kommentarer.