PTS fördelar ut 50 miljoner till bredband på landsbygden

50 miljoner kronor har kommunikationsmyndigheten PTS fördelat till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Pengarna utgår i form av medfinansiering till olika bredbandsprojekt. PTS kommer kunna medfinansiera projekt med upp till 50 procent av kostnaden.

Intresset för medfinansiering har skiljt sig i olika delar av landet. De som varit flitigast med ansökningar är Örebro. Norrbotten, Östergötland, Västerbotten, Södermanland och Värmland, enligt den statusrapport som PTS har överlämnat till regeringen.

Under 2010 och 2011 tilldelade Regeringen PTS 115 miljoner kronor för stimulera utbyggnaden av bredband på landsbygden. I och med denna medfinansiering ska det enligt PTS bli enklare för landsbygden att komma igång med bredbandsprojekt.

– Nu har vi fördelat 50 miljoner i medfinansiering. Vi ser gärna ännu fler ansökningar, så att alla 115 miljoner kommer landsbygden till del i form av bra bredband, säger Mattias Viklund, enhetschef på PTS.

Byalag och andra lokala utvecklingsgrupper kan söka stödet genom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet. Stöd för kanalisation innebär hjälp med finansiering av att lägga rör i marken som man sedan kan dra fiber för bredband i. Då några av del dessa stöd kräver att det offentliga tar en del av kostnaden, har det tidigare försvårat bredbandsprojekt för en del kommuner på landsbygden.

PTS har hittills beviljat medfinansiering till 85 bredbandsprojekt av olika storlek runt om i landet.