Aktivt godkännande av cookies införs i sommar

Den så kallade ”kaklagen” har spikats i Riksdagen. Lagen om cookies på webben ingår i det omtalade Telekompaketet, Ökat konsumentskydd i nya regler för elektronisk kommunikation, och innebär att användare aktivt måste godkänna att cookies sparas på datorn. Detta försvårar enligt IT-branschen för webbreklam och drift av webbsidor.

Enligt den nya lagen kommer det inte att räcka att ställa in sin webbläsare på alternativet att automatiskt godkänna cookies. Användaren måste i stället ge samtycke för varje sida som vill använda sig av cookie-filer. Denna hantering tror IT-branschen kommer att försvåra bruket av cookies, som nyttjas för till exempel användarstatistik och anpassade annonser.

Lagen införs som en följd av EU:s ändrade datadirektiv. S, V och SD reserverade sig mot beslutet, medan MP avstod, vilket gav regeringens förslag majoritet.

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli och innebär bland annat också att mobil- och bredbandsabonnemang inledningsvis inte kan bindas i mer än 24 månader. Operatörerna måste även erbjuda kunderna möjlighet att ingå abonnemang som är bundet i max 12 månader.