Mobila tjänster går om fasta

För första gången lägger svenskarna mer pengar på mobiltrafik än fasta tjänster, uppger PTS. Den totala telemarknaden ökade med 4 procent till 53 miljarder och det är mobila tjänster som står för hela ökningen.

Ett svenskt hushåll lägger i genomsnitt 370 kronor i månaden på mobil kommunikation.

– Vi har sett en tydlig trend de senaste åren som visar att de mobila bredbandsabonnemangen och datatrafiken i mobilnäten ökar kraftigt, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Datatrafiken i mobilnäten fortsätter växa kraftigt, och har ökat med drygt 90 procent under året. Bredband via det fasta kopparnätet fortsätter att minska, medan antalet abonnemang via fiber och kabel-tv-nät ökar.

Även inom fasta telefoni minskar abonnemangen via kopparnätet. Enligt PTS är i dag vart fjärde fast telefoniabonnemang ip-baserat.