Insiktsfullt av kommissionen om digital inre marknad

Häromdagen kom EU:s immaterialrättsstrategi, först som läcka, sen som officiell kommuniké. Det är lite symboliskt, kommissionens dokument sprids i samma ordning som de upphovsrättsskyddade verk man vill skydda.

Utspelet är fullt av insiktsfulla och balanserade förslag för att stärka immaterialrättens ställning mot bakgrunden av att Europas innovations- och konkurrenskraft i stor utsträckning bygger på just immateriella rättigheter. Man nämner särskilt de kreativa industrierna som uppges stå för 3,3% av ekonomin inom EU och 7,7 miljoner arbetstillfällen. Bland förslagen finns en utökning av Ipred i syfte att komma åt piratdistributionens ”källor” samt tydligare roll för internetleverantörer. Detta får ses som ett utspel inför kommande förhandlingar och även om förslagen är bra och ambitiösa återstår att se om de klarar sig igenom EU-parlamentet och tekniksidans lobbyansträngningar. Politiker har som bekant två uppgifter, att styra samhället och att bli omvalda. Ibland står dessa i motsats till varandra och just i spelet mellan kommissionen och parlamentet blir detta tydligt. I den här frågan står kommissionen för samhällsansvar och långsiktighet medan parlamentet är mer känsligt för tillfälliga opinioner. (Det är inte något underbetyg för det demokratiska systemet, tvärtom!) I den svenska bloggosfären har förslagen givetvis mött högljudda protester (vad annars), men faktum är att den svenska debatten framstår som alltmer isolerad i Europa. Medan Sverige fortfarande väntar på att Ipred ska bli verklighet, har de stora kulturnationerna Tyskland, Frankrike och Storbritannien infört system där internetoperatörerna involveras, t ex genom att vidarebefordra varningsbrev eller lämna ut abonnentuppgifter vid intrång. Det samma gäller våra nordiska grannländer, senast Norge som kom med ett lagförslag i förra veckan. Vi brukar gilla att tänka på Sverige i utvecklingens framkant, men i själva verket ligger vi långt efter vår omvärld.

Exemplet Frankrike, förresten: i veckan hölls den första ”e-G8”-mötet där några av nätets mest namnkunniga (Zuckerberg, Schmidt) samlades tillsammans med tungviktare från politik och näringsliv. Franske statschefen Sarkozy inledningstalade med den vackraste beskrivningen av upphovsrätt jag någonsin läst. Han betonade upphovsmannens frihet och oberoende och påminde om att även teknikvärldens stjärnskot är beroende av upphovsrätt för att skydda de algoritmer som gjort dem framgångsrika. Läs och njut!

5

Kommentarer

 1. Ah, nu är du även mot demokrati. Du tycker alltså inte att politikerna ska göra som folket vill. Då är de ”känsliga för opinioner”.

  Strålande att du så tydligt visar vilken syn på samhället du har. Ett samhälle där lagar stiftas för att skydda företag, även om folket är emot lagarna.

 2. Ja, du går då från klarhet till klarhet, Per. Grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till privat kommunikation, meddelarskydd, brevhemlighet, frihet från censur och rätten att vara anonym ska avskaffas. Lagar ska stiftas av de som inte följer folkviljan utan storföretagens intressen. Du profilerar dig verkligen som det fria och demokratiska samhällets fiende!

  • Förstår du inte varför folk protesterar, Per? Låt mig förklara varför:

   * Det är uppenbart för människor att fildelningen inte har de negativa effekter som upphovsrättsindustrin påstår. All forskning och empiri visar på motsatsen. (Intressant läsning på detta tema är Hargreaves-rapporten som beställdes av den Brittiska regeringen som går igenom den befintliga empirin.)
   * Människors moraliska kompass säger dem att det inte är fel att dela med sig kultur mellan privatpersoner och utan vinstintresse. 70 % i en nyligen genomförd undersökning tycker det är helt ok.
   * Människor vill inte bli behandla som brottslingar och få all sin privata kommunikation övervakad. Speciellt inte för ett skitbrott som är om det alls ska vara brottsligt är jämförbart med att olovligen fotostatkopiera en bok.

   Alldeles oavsett hur mycket EU-kommissionen är bortkopplad från sina väljare och i tar sin världsuppfattning från upphovsrättsindustrins lobbyister så är slaget redan förlorat. De går inte gå helt på tvärs med en förkrossande folkmajoritet hur länge som helst.

 3. wow… så mycket.
  Att kalla kommissionens utlåtande ”insiktsfulla och balanserade förslag” är som att säga att Sydafrika hade rättvisa och framåtsträvande lagar fram tills 90-talet. Dvs, bara sant om man blundar för verkligheten.

  ”Politiker har som bekant två uppgifter, att styra samhället och att bli omvalda. ” VA?! Jo, i stor mån inser jag att du har rätt – de politiker som sitter i partierna just nu har detta som affärsidé. Vilket borde diskvalificera dem direkt från att representera folk.

  Vet du vad jag skulle vilja säga att politiker ska ha för roll? Framföra folkets vilja, som de ska representera i olika omfattningar beroende på vilket parti de tillhör. Jag menar, så att staten finns för människorna, och inte tvärsom.

  Och sedan, bara för att andra länder inför idiotiska lagar som inte är genomtänkta, så menar du att Sverige ska följa John och hålla käft? Per, jag hade föga respekt för dina åsikter tidigare, men fan, att lägga ut ett flamebait på detta sättet får mig att tro att du skämtar. Jag har mött nazister och talibaner som har bättre uppfattning om vad demokrati är, än vad du har – och jag har mött sydafrikaner med större kunskap om mänskliga rättigheter också.

  *facepalm*

 4. Scary Devil Monastery

  ”Medan Sverige fortfarande väntar på att Ipred ska bli verklighet, har de stora kulturnationerna Tyskland, Frankrike och Storbritannien infört system där internetoperatörerna involveras, t ex genom att vidarebefordra varningsbrev eller lämna ut abonnentuppgifter vid intrång. ”

  Dagens skratt. Och du har ännu inte insett att i samtliga länder som sådana system har försökt införas har resultatet blivit total nollverkan på fildelningen samtidigt som de åstadkommit civilrättsliga katastrofer. Ett system som i över 10% av fallen lyckas skicka ett lagligt utpressningsbrev och baseras på omvänd bevisföring vare sig kan eller kommer att hålla.

  Hadopi har hittills lyckas hur väl då i frankrike? Bara för att ta ett specifikt exempel.

  Så länge person A kan kommunicera med person B kommer fildelningen fortsätta ohämmat, Per. Det är bara att vänja sig vid den tanken och ta ställning till om internet skall existera eller ej.

Kommentera artikeln