Netopia-rapport: Stark framtidstro – digitala innehållstjänster på frammarsch

Den svenska marknaden för digitala innehållstjänster omsätter cirka 3,1 miljarder kronor och sysselsätter drygt 11 000 personer. Jämfört med förra året har marknaden vuxit med ca 9,9 procent,men sysselsättningen är ungefär den samma. Framtidspotentialen är också betydande och marknaden uppges ha potential att växa med 118 procent till utgången av 2013. Sektorn bedöms kunna sysselsätta sammanlagt 17 000 personer vid samma tidpunkt.

Det framgår i rapporten Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin, som lanseras i dag av Svenska Förläggareföreningen och Netopia – forum för digitala samhällsfrågor. Uppskattningarna i rapporten baseras på svar från digitala innehållstjänster inom musik, film, tv, dataspel, programvaror, nättidningar, digitala böcker, m.m.

– Det finns en stor potential och framtidstro hos leverantörer av svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin. Det kan skapas 6 000 nya jobb i sektorn till och med utgången av 2013. Samtidigt står sektorn inför stora utmaningar, däribland en omfattande konkurrens från olagliga aktörer vilket hämmar tillväxtmöjligheterna och investeringsviljan, säger Per Strömbäck, redaktör på Netopia.

Årets rapport fokuserar särskilt på utvecklingen för den digitala boken.

– De digitala bokformaten går en ljus framtid till mötes men det finns fortfarande en osäkerhet kring vilka förutsättningar som kommer att råda på den digitala marknaden. Det handlar såväl om konkurrensen i den digitala miljön där upphovsrätten fortfarande är satt på undantag av olagliga tjänster, men också hur balansen mellan digital försäljning och digital utlåning från biblioteken kommer att se ut, säger Kristina Ahlinder på Svenska Förläggareföreningen.

Rapporten kan laddas ner här [PDF].

5

Kommentarer

 1. –Per, här får du svar på tal i Sv.d.
  Hatten vår IT-minister har koll på läget.
  svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-ar-bra-pa-att-skydda-upphovsratten_6201763.svd

  • Ja, det var svar på tal från en IT-minister som verkar förstå vad det handlar om i alla fall. Fler lagar behövs knappast, snarare färre. Mer och krångligare reglering är inte en långsiktig lösning.

 2. Om det är något som hämmar utvecklingen är det väl snarast föråldrade och komplicerade regler kring upphovsrätt. Vad är det exempelvis som fördröjt Spotifys lansering i USA med ett par år? Knappast ”konkurrens från olagliga aktörer”, utan just gamla stelbenta upphovsrättssystem.

  ”Konkurrens från olagliga aktörer”, förresten. Vilka ”aktörer” skulle det vara? Uttrycket är en helt bisarr och orimlig beteckning för privatpersoner som delar kultur med varandra utan vinstintresse…

 3. Här har vi också en betydligt rimligare version av Pers Svd-artikel:

  http://kunskapssamhallet.se/2011/05/regeringen-maste-sla-vakt-om-jobben-pa-internet/

 4. Å ena sidan går det utmärkt för digitala innehållstjänster – men å andra sidan hotar ”olagliga aktörer” som hållit på i mer än 10 år den svenska marknaden för digitala innehållstjänster – Har vi inte hört sången till leda?

  Skall vi verkligen sätta tilltro till mytomaner som Per Strömbäck och hans likar som fabricerar dessa ensidiga rapporter som mest består av propaganda? – Icke!!!

Kommentera artikeln