Nätforum ska bidra till en tydlig Digital agenda

IT-minister Anna-Karin Hatt vill att alla deltar i den Digitala agendans diskussionsforum på nätet. På så vis ska en tydlig agenda formas för hur man bäst kan utnyttja möjligheterna för IT i samhällhället.

Den som har en idé för hur den Digitala agenda bör utformas kan gå med i forumet och dela med sig av sina insikter.

– Den Digitala agendan för Sverige är inte bara regeringens, utan hela Sveriges, angelägenhet. Just därför vill jag vara väldigt tydlig med att alla som vill vara med och bidra till att stärka Sveriges digitala ställning är välkomna att göra det, säger Anna-Karin Hatt.

Meningen är att Nätforumet också ska fungera till att bidra till insyn i arbetet genom att ge forumets medlemmar möjlighet att direkt kunna kommentera delarna i den digitala agendan.

Det är enligt Näringsdepartementet viktigt ”att kunna lyssna in användarnas behov, sprida kunskap och främja erfarenhetsutbyte.” Det hela ska fungera som en mötesplats för dialog och samverkan.

Fram till den sista juni i år har man chansen att komma med förslag och framföra sina åsikter kring dessa frågor. Allt som skrivs i forumet blir allmän handling.