Svenskarna håller på integriteten

Enligt den trendrapport, som lanserades av Nokia i går, är svenskar mindre benägna än folk i många i andra delar av världen att dela med sig av bilder i sociala nätverk.

Något som också är ett uttalat svenskt beteende är att ”tagga av” sig oftare än man ”taggar” sig, på bilder man är med som motiv på.

– Kanske är det en reaktion på öppenheten som idag präglar vår vardag, med att folk lägger ut så mycket av sina liv på nätet. Många kanske inte vill bli utsatta för det utan att ha valt det själva. Jag tycker att det är en sund reaktion att tagga av sig, och det visar väl bara att jag är svensk. Jag tror att det är ett motstånd mot att man skall bli tillgängliggjord utanför ens egen kontroll, säger fotografen, journalisten och författaren Göran Segeholm som kommenterar resultaten i rapporten.

37 procent av svenskarna tar bilder med sin mobiltelefon minst någon gång i veckan och 10 procent svarar att de tar bilder varje dag, men man vill behålla sina bilder för sig själva. Hela 41 procent säger att de vill att bilderna ska förbli privata på den egna telefonen eller datorn, eller att de överhuvudtaget inte alls delar med sig av de bilder de tagit.

Kineser, indier och filippiner tar mer bilder med mobilen och mer benägna om att dela med sig av bilderna i sociala medier. Svenskar är tillsammans med schweizare mer privata av sig. I Indien finns de mest frekventa mobilfotograferna, där fotar nästan hälften (43 procent) dagligen med sin mobil.

Oskar Södergren, informationschef, Nokia North, tror att den svenska integriteten lyser igenom när det kommer till att dela med sig av vad man fotograferar.

– Det är spännande att se hur våra beteenden ser ut nu när vi har börjat använda våra mobiltelefoner i större utsträckning när vi fotar. Globalt sett verkar det som vi går mot en tid där det blir allt viktigare att dela med sig av sina bilder snarare än att bara dokumentera sina intryck, säger Oskar Södergren.

Undersökningen genomfördes i Sverige, USA, Kina, Indien, Italien, Singapore, Schweiz och Filippinerna. Totalt deltog 8077 personer, varav 1005 personer i Sverige.

Svenskarnas favoritmotiv att dela med sig av är ”roliga detaljer”. Även detta kan man se som en följd av att inte vilja dela med sig av saker som är alltför personliga.

Göran Segeholm ser de ”roliga detaljerna” som ett resultat av den svenska humorn, som han säger är en ironisk lågmäld, lite snobbig typ av humor.

– Jag tror att vi svenskar är oerhört svaga för de här små, små, roliga, lite torra detaljerna där man måste tänka till lite för att förstå det roliga.

Utdrag ur rapporten:
* 50 procent delar helst med sig av bilder som föreställer ”roliga detaljer” eller roliga händelser
* 41 procent vill att deras bilder ska förbli privata i telefonen eller i datorn eller svarar att de överhuvudtaget inte delar med sig av bilder de tagit.
* 38 procent har någon gång laddat upp en bild i sociala medier med sin mobiltelefon
* 15 procent delar med sig av sina bilder i sociala nätverk