”Intrång i upphovsrätten är en stor utmaning med digitaliseringen”

Intervju med Richard Mollet, VD för Publishers Association, förläggareföreningen i Storbritannien.

Den digitala utvecklingen skapar stora möjligheter att nå ut med kreativa verk till nya grupper av konsumenter. För litteraturen finns potential att få de som redan läser böcker att läsa ännu mer. Samtidigt står den digitala bokmarknaden inför stora utmaningar, däribland att komma tillrätta med den olagliga piratkopieringen på internet. Det menar Richard Mollet, VD för Publishers Association, förläggareföreningen i Storbritannien.

Många skyller den olagliga piratkopieringen av böcker på att priset är för högt. Vad är din syn på det?

– Upphovsrättsinnehavare kommer aldrig att kunna konkurrera med det som finns tillgängligt gratis på den digitala marknaden. Det är en tävling som upphovsrättsinnehavarna alltid kommer att gå förlorande ur. Argumentet att “bara priset vore lågt nog inom de kreativa branscherna så skulle piratkopieringen konkurreras ut från marknaden” är absurt. Jag köper inte den typen av argument. Det vi borde göra inom de kreativa näringarna – snarare än att konkurrera om priset i en tävling vi alltid kommer förlora – är att försäkra oss om att människor uppskattar och värdesätter det arbete vi lägger ner.

Vad anser du om den så kallade freemium-modellen för innehåll på nätet?

– Det finns vissa guruer som presenterar en idé och säger ”det här kommer att bli modellen för allting, överallt i framtiden”, när de förmodligen skulle vara lite mer blygsamma och säga ”här är en idé som kan fungera inom vissa områden under vissa omständigheter ”. Jag tror att tanken att hela världen ska flytta till freemium är fel. Det är inte för att nedvärdera freemium, utan det är för att jag inte tror på det som en global modell.

Territoriell licensiering är ett hett ämne och det diskuteras mycket om en enhetlig digital EU-marknad. En diskussion som främst tycks fokusera på licensiering av musik. Hur berörs bokmarknaden av denna fråga?

– Rättigheter för litterära verk tenderar fortfarande att baseras på territorier. Förlagen säljer också rättigheterna till distributörer enligt territorium. Det är en komplicerad faktor, men viktig faktor för att förstå publicisternas roll. Så länge inte alla talar till exempel esperanto, tror jag att territorialprincipen kommer att förbli en viktig princip för licensiering. Det gäller också för hur man kan maximera royalties inom olika geografiska områden. Detta gäller speciellt för mindre förlag som kan vara enormt bra på försäljning i Storbritannien och i EU, men inte nödvändigtvis har resurser att vara det i Australien eller i USA.

En vanligt förekommande strategi vid lansering av kreativa verk är att olika format lanseras vid olika tidpunkter. Vi ser det inom filmbranschen, men även på bokmarknaden där pocketböcker och inbundna upplagor ofta släpps vid olika tillfällen. Kommer vi att få se olika lanseringsdatum för fysiska och digitala bokformat?

– Det finns olika åsikter om det. Det är upp till den enskilda upphovsrättsinnehavaren att göra vad den vill med sitt verk och det ligger alltid i upphovsrättsinnehavarens intresse att hans eller hennes arbete är så tillgängligt för marknaden som möjligt. Det är troligt att utvecklingen kommer se olika ut inom olika genrer.

Ett exempel på hur den digitala utvecklingen påverkar bokmarknaden är så kallade print-on-demand-tjänster där en bok trycks först efter att den köpts. Hur ser du på den utvecklingen?

– Print-on-demand har förändrat mycket och kommer att fortsätta förändra förutsättningarna för bokbranschen. Print-on-demand minskar lager- och distributionskostnaderna, minskar restupplagorna och gör så att förläggarna kan bli mer känsliga för konsumenternas efterfrågan. Därför tycker jag att print-on-demand öppnar upp för en möjlig positiv utveckling. En del författare tänker kanske att ”jag behöver ingen förläggare, jag kan ju gå till en print-on-demand-butik”.

– Visst går en del av förlagens uppgifter att göra på egen hand, men en print-on-demand-butik hjälper inte till att marknadsföra en bok, hjälper inte till med redigeringen, hjälper inte till med omslag och layout, hjälper inte till att samla in royalities, hjälper inte till att försvara rättigheter, och hjälper inte heller till med något annat av allt som en förläggare gör för en författare. Man kan tycka att det nu finns sätt att snabba upp processen genom en snabbfil, men nyckelfunktioner som finansiering, kreativ input och distributionsstöd kommer inte att försvinna. I stället kommer de att bli ännu viktigare framöver.

Vad ser du som den största utmaningen för bokförlagen framöver?

– Det finns enorma utvecklingsmöjligheter med digitaliseringen. Förhoppningsvis finns möjlighet till att både skapa fler läsare och att få de som redan läser böcker att läsa ännu mer. Samtidigt är intrång i upphovsrätten en stor utmaning med digitaliseringen.

1

Kommentarer

  1. ”Upphovsrättsinnehavare kommer aldrig att kunna konkurrera med det som finns tillgängligt gratis på den digitala marknaden. Det är en tävling som upphovsrättsinnehavarna alltid kommer att gå förlorande ur. Argumentet att “bara priset vore lågt nog inom de kreativa branscherna så skulle piratkopieringen konkurreras ut från marknaden” är absurt.”

    Bara där diskvalificerar han sig direkt och bör överlåta arbetet till någon som hellre ser till möjligheterna.

    Kan jag köpa en ebook till ett bra pris (http://www.baen.com/ som exempel) och bra kvalitet så gör jag hellre det än att ladda ner en taskigt scannad kopia, där man får experimentera med olika encodings och format för att kunna läsa det, och eventuellt rättstava och ladda ner omslag själv. Om priserna för en digital kopia är samma som för en fysisk kopia – det failar på så många sätt. Det behövs t ex ingen större sättning av böckerna för digitala kopior, då texten måste kunna flöda om i olika storlekar. Ej heller finns det några tryckkostnader, lagringskostnader (vad kostar 300kb i lagring idag?) eller transportkostnader (sköts av kunden och bandbredden för 300kb är försvinnande liten).

    Bokförlagens problem är att de motarbetar sig själva, liksom musikbranschen gjorde.

    De verkar se en digital försäljning som en förlust istället för ökad försäljning.

Kommentera artikeln