Ny app för texttelefoni till smartphones

Nya applikationen Flexitext gör det möjligt att ringa textsamtal mellan analoga texttelefoner, datorer och smartphones. Tjänsten finansieras av PTS och är efterfrågad av hörselskadade och andra som har behov av den.

Flexitext befinner sig i utvecklingsfasen och är en tjänst som gör texttelefoni mer lätttillgängligt för hörsel- eller talskadade och för de personer som kommunicerar med dem. Även myndigheter, sjukvård och företag har stor nytta av tjänsten i kontakt med medborgare, patienter och kunder.

− PTS förhoppning är att Flexitext ska kunna få bred användning, till exempel bland handläggare och tjänstemän på andra myndigheter som har mycket direktkontakt med medborgare, säger Anna Boström, chef för konsumentmarknadsavdelningen.

För att ringa textsamtal har det tidigare krävts analoga telefoner. Den ny atjänsten Flexitext gör nu att man kan ringa textsamtal mellan texttelefoner och datorer och smarta mobiler med internetuppkoppling.

Genom att utveckla en app till tjänsten ska den göras extra flexibel och användbar för alla. Appen är anpassad för Android och leverantör av tjänsten är Örebro läns landsting.