Öppenhet på nätet i centrum på årets Internetdagar

Internetdagarna, som arrangeras av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), går av stapeln i november och i år har man valt att ta med frågor om öppenheten på nätet som en ny punkt på schemat. Frågeställningarna kring ämnet har blivit allt mer aktuella, varför man väljer att införa Öppet Internet som som nytt tema.

Under en talk show, som även sändes live via nätet, presenterades årets program. Netopia var på plats i .SE:s lokaler på Södermalm i Stockholm för att få del av förhandsinformationen. Programledare för talk showen var Måns Jonasson, webbansvarig på .SE, och Joakim Jardenberg, vd för Mindpark, debattör och föreläsare om it-frågor.

Inför årets konferens har nio olika teman kring Internet valts ut: Säkerhet, Internet i samhället, Teknik, Medielandskapet, Öppet Internet, Internet och entreprenörskap, IPv6, Molnet samt Domännamn. Nya teman för i år är Öppet Internet och Internet och entreprenörskap. De två sista punkterna står i centrum för årets Internetdagar.

Bland programpunkterna för Internetdagarna framhålls att fri tillgång till internet och ett fritt informationsflöde är av högsta vikt i samhället. Med Egypten och Libyen i backspegeln har världen blivit vittne till hur internet kan stängas ned av regimer. Kan samma sak hända i Sverige? Denna fråga ska enligt arrangörerna bland annat besvaras under konferensen.

Det andra nya temat för i år, Internet och entreprenörskap, sätter fokus på internets möjligheter för nya innovationer och sätt att omvandla dessa till framgångsrika företag på nätet. Enligt arrangörerna är det viktigt att nätet erbjuder bästa möjliga miljö för nya entreprenörer.

Nya innovationer uppmuntras genom att ett 24 Hour Business Camp, ett hackerkonvent för nya webbtjänster som genomförs tre veckor innan, knyts samman med Internetdagarna. Bakom 24 Hour Business Camp står IT-entreprenören Ted Valentin. Många av nättjänsterna som togs fram under det förra hackerkonventet har mött framgångar.

– Totalt har det skapats runt 100 tjänster. Flera av dem finns fortfarande kvar och går bra. Kundo, Vackert väder och E-handel.se till exempel, säger Ted Valentin.

Under årets Internetdagar kan projekt som tagits fram under 24 Hour Business Camp presenteras på Internet Discovery Day, där bolag och entreprenörer matchas med investerare

– Det jag lärt mig från de tidigare åren är att flera väldigt bra start-ups aldrig tar klivet till att faktiskt bli företag. Tanken är att de bra idéerna ska följas upp efter 24hbc och att man ska kunna få stöd.

Internetdagarnas två centrala rubriker kommer att beröras av IT-minister Anna-Karin Hatt som deltar under Internetdagarna. Hon kommer att diskutera teknik, samhälle och media.

– Hennes tal om öppenhet på nätet på förra årets Internetdagar drog ner applåder, säger Joakim Jardenberg.

Även i år kommer denna fråga att tas upp till diskussion av Anna-Karin Hatt. Maria Häll, kansliråd vid enheten för it-politik på Näringsdepartementet understryker att regeringen värnar infrastrukturen för att skapa bästa möjliga miljö för entreprenörer på nätet. Därtill är öppenheten på nätet en mycket viktig fråga, som även pekar på att internet inte längre bara är en teknikfråga.

– Vi kan se att de här världarna av mjuka värden och de tekniska frågorna smälter samman. Dels hela nätneutralitet-debatten men också om öppenhet och tillgång till information som plattform för demokrati, säger Maria Häll.

När man diskuterar internet ska man göra det med tanke på entreprenörskap och innovation men det handlar också om människors möjligheter att nå och sprida information anser hon.

Regeringens Digitala Agenda lanseras i höst och Internetdagarna kommer att vara en viktig plattform för detta. Brit Stakston, mediestrateg på JMW, sitter med i Digitaliseringsrådet som ska fungera som ett bollplank för utformningen av den Digitala Agendan. Hon beskriver att rådets arbete bör fokuseras på att hitta bra samarbetsformer mellan representanterna, som alla har olika behov och olika verkligheter att utgå ifrån. Hon menar att det inte går att var och en enbart kör sin egen agenda, utan att informationen måste vara horisontell.

– Det är lätt att säga att en massa saker är fel, men hur ska vi lösa det?, säger Brit Stakston.

Det gäller att bli ännu mer konkret menar hon.

– Det är verkningslöst om vi inte förstår varandra. Detta är viktigt för implementeringen av agendan.

En annan aktuell punkt i programmet under Internetdagarna är Molnet. Fler och fler vill jobba med molntjänster på arbetet eftersom de vant sig vid att göra det privat. Nya krav ställs på IT-avdelningarna för att möta utvecklingen. Detta och andra frågor tas upp

IPv6 är också ett högaktuellt tema. I februari i år tog IPv4-adresserna slut. Än är det inte någon akut brist på adresser men det är dags att inleda övergången till IPv6. På Internetdagarna diskuterar man hur mobiloperatörer, internetoperatörer och företag ska komma igång med IPv6 och vilka frågor och problem som kan uppstå vid skiftet till det nya protokollet.

Internetdagarna hålls den 21-23 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Bland huvudtalarna under årets konferens syns:
Bruce Schneier, chef för säkerhetsteknik, BT Counterpane
Anna-Karin Hatt, IT-minister
Yochai Benkler, professor med fokus på entreprenörskap och öppna nätverk, Harvard
Lynn St Amour, verkställande direktör för Internet Society (ISOC)
Eva Hamilton, vd Sveriges Television
Matt Wood, Teknikambassadör, Amazon

4

Kommentarer

  1. Wow!!! Jag tror knappt mina ögon. Saklig och opartisk infromation på Netopia? Jag måste nypa mig i armen.

    Way to go, Chi An! Jag är djupt imponerad.

  2. Relevant information, väl skrivet – mycket bra måste jag säga 🙂

Kommentera artikeln