Svensk moms för appar

Appar som utvecklas i Sverige ska enligt Skatteverket beskattas med svensk moms, oavsett om de sälj från ett annat land. Näringslivsorganisationerna anser att detta är ett hårt slag mot marknaden.

Näringslivet har i ett flera öppna brev bett Skatteverket klargöra vad som gäller för beskattning av appar och andra digitala tjänster, uppger Computer Sweden. I sitt svar slår Skatteverket fast att momsen ska betalas i Sverige om det svenska företaget som utvecklat tjänsten står för prissättning och support, samt tar ansvar för eventuella fel på produkten.

I ett öppet brev till finansminister Anders Borg skriver näringslivsorganisationerna att beskedet ”innebär inga nyheter och löser inte företagens problem”. Företagen vill ha en större tydlighet och att frågan reds ut på ett sådant sätt att de vet att de inte kommer att drabbas av dubbelbeskattning.

”Andra länder har lyckats undvika detta problem. Lyckas inte Sverige hantera denna fråga blir alla förlorare eftersom företagen antingen lägger ned eller flyttar från landet” skriver de i brevet till Borg.

Bakom det öppna brevet till Anders Borg står företrädare för Dataspelsbranschen, Föreningen Svensk Programindustri, Företagarna, IT&Telekomföretagen, Svenskt Näringsliv och Promise.

Webbföretaget Stardoll fick i början på mars dispens av regeringen med att betala dubbel moms tills dess att en ny EU-lagstiftning är på plats 2015. Dispensen är utfärdad endast för Stardoll. Det har uppstått en osäkerhet kring vad som gäller för denna typ av tjänster.

Efter att Skatteverket granskat ett antal avtal har myndigheten kommit fram till att de står fast vid att svenskutvecklade appar och elektroniska tjänster ska betala svensk moms.