Netopia-seminarium i Almedalen: Makten och pengarna på internet – är det innehåll eller teknik som styr?

Netopia och Telekomnyheterna bjuder in till debatt om den svenska digitala ekonomin och frågor kopplade till sammansmältningen av innehåll och teknik. I samband med seminariet lanserar även Netopia sitt förslag till digital agenda för Sverige – ett antal målsättningar och konkreta åtgärder för en modern svensk IT-politik, i syfte att främja utvecklingen av en konkurrenskraftig digital ekonomi och en ökad rättssäkerhet på internet.

Tid: Onsdagen den 6/7 2011, kl 15.30 – 16.30
Plats: Biograf Borgen, Salong 1, Hästgatan 24, Visby

Svensk IT-politik har sedan dess begynnelse varit synonymt med infrastrukturpolitik. Sedan 1994 har Sveriges regeringar utsett IT-kommissioner, IT-strategigrupper och IT-råd för att vägleda IT-politiken. Semantiken har under åren varierat från ”Tillgänglighet, Tillit och Kompetens” till ”Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället”. Medlen för att uppnå målen har dock alltjämt varit desamma – ökad fiberutbyggnad.

Den tekniska utvecklingen gör att IT-politiken i dag omfattar så mycket mer än fiberutbyggnad. En fortsatt utbyggd infrastruktur förutsätter efterfrågan på tjänster och innehåll, men i dag hämmas utvecklingen av bristande konkurrensförutsättningar för innehållsleverantörer.

Hur skapar vi rimliga marknadsförutsättningar för de kreativa näringarna? Hur får vi till en fungerande värdekedja på marknadsmässiga villkor? Vad är statens roll respektive marknadens roll för att Sverige ska bibehålla sin position som ledande IT-nation?

I debattpanelen deltar:
Per Strömbäck, redaktör Netopia
Patrik Hiselius, ansvarig för samhällskontakter vid Telia Sonera
Yohanna Troell, filmare, artist och skribent
Ola Norberg, vd Alltele
Py Söderström, marknadschef Elib
Johan Axhamn, immaterialrättsforskare vid Stockholms universitet

Moderator:
Mats Sjödin
, chefredaktör Telekomnyheterna

0

Kommentarer

På det här inlägget går det inte att göra kommentarer.