Genombrott för mellanhandsansvar i USA

Det omöjliga har inträffat, amerikanska teleoperatörer har frivilligt gått med på att agera mot piratdistribution i sina kablar. Medger att jag trodde att det skulle krävas lagstiftning, det är ju vad alla liknande dialoger i Europa har stupat på. Men jag är glad att ha fel på den punkten. Det är alltså de största telebolagen i USA som har träffat en överenskommelse med musik- och filmbranschernas organisationer, som innebär att en flerstegsmodell (”graduated response”) som börjar med epostvarningar och som kan sluta med bandbreddsneddragningar eller inskränkningar i webbtillgång, men däremot inte avstängning. Det finns också en säkerhetsventil för att överklaga dessa åtgärder för den som blivit oskyldigt anmäld. Gemensamt upprättar parterna en organisation Center for Copyright Information. I sitt första pressmeddelande omtalar man även abonnentens ”right to know” om ens abonnemang används för intrång. En sorts kundvård, alltså.

Detta är alltså väldigt likt de förslag som innehållssidan i Sverige och Europa fört fram genom åren, men som konsekvent avvisats av telekomsidan med argument som att de inte ska övervaka användarna, brevhemligheten måste försvaras och bara allvarligare brott förtjänar den här typen av åtgärder. Så vad beror omsvängningen på? NY Times föreslår den ökande konvergensen som förklaring, dvs att telebolagen vill komma åt innehåll att paketera med sina abonnemang. Det kan tänkas skapa en situation där piratdistributionen börjar skada telebolagens intäktsmodeller (hittills har de tjänat enorma summor på att erbjuda privatabonnemang med stor bandbredd som i praktiken sponsrats av piratdistribuerat upphovsrättsskyddat material). Jag tror att det finns en förklaring till: trovärdigt hot om lagstiftning. USA har betydligt större andel immateriella värden i sin ekonomi, när manusförfattarna i Hollywood strejkade häromåret var det en nationell angelägenhet och guvernören i Kalifornien fick ge sig in och medla. Det är svårt att tänka sig att något liknande skulle inträffa om svenska manusförfattare gick i strejk.

Oavsett skäl så är det en välkommen nyhet. Självreglering är bättre än lagstiftning på många sätt, marknadens parter engagerar sig i arbetet av eget intresse och regelverket kan uppdateras mycket snabbare vid t ex omvärldsförändringar än om lagstiftaren ska sköta det. I Sverige är vi vana vid den här sortens självreglering t ex inom tryckfrihetsområdet där Pressombudsmannen och Pressens Opionsnämnd har viktiga funktioner att bedöma och utfärda sanktioner i pressetiska frågor. Inom dataspelsvärlden har jag själv erfarenhet av självreglering avseende ålders- och innehållsmärkning (PEGI) och där finns tydliga paralleller till lagreglerade system. Den svenska filmcensuren har iofs uppgått i Statens Medieråd sen ett knappt år tillbaka, men under nästan ett sekel behöll den sin form trots mycket stora förändringar i filmtittandet på senare tid: video och DVD-explosionen, TV-kanalernas utveckling, internetdistribution osv. I jämförelse kunde dataspelen införa en onlinemärkning, en symbol för spel om pengar och uppdatera märkningens utseende flera gånger under en åttaårsperiod – detta trots att nästan trettio länder deltar i samarbetet. Det finns alltså starka skäl att föredra självreglering. Det finns goda skäl att tro och hoppas att europeiska teleoperatörer snart följer sina amerikanska kollegers exempel. Det här är inget mindre än ett genombrott för kulturen på internet!

Netopia fortsätter under sommarlovet, men torsdagskrönikorna tar en paus och är tillbaka i augusti. Till dess får ni hålla till godo med TV-intervjuerna från Almedalen, en ny kommer varje vecka – bland annat träffar Netopia SSU:s Jytte Guteland, Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist och kulturekonomen Tobias Nielsén. Glad sommar!

41

Kommentarer

 1. Hurra! Nu är amerikanerna bara ett stenkast bort från Östtysk utopi. Hoppas de bygger en mur runt sitt lilla land så inget mer slipper ut därifrån.

 2. ”Detta är alltså väldigt likt de förslag som innehållssidan i Sverige och Europa fört fram genom åren, men som konsekvent avvisats av telekomsidan med argument som att de inte ska övervaka användarna, brevhemligheten måste försvaras och bara allvarligare brott förtjänar den här typen av åtgärder.”

  De svenska och europeiska förslagen har ofta innehållit krav på blockering av sajter samt avstängning av Internet användare vid brott mot upphovsrätten så kritiken från telekomsidan har varit välbefogad. Frågan är nu vilka beviskrav och kontrollmekanismer jänkarna kommer att tillämpa i detta fall. De måste väl fortfarande övervaka trafiken för att kontrollera om innehållet är upphovsrättskyddat eller ej? Och ”bandbreddsneddragningar eller inskränkningar i webbtillgång” kan ju beroende på hur hårt det tillämpas i praktiken få samma konsekvenser som en avstängning från Internet.

  • Det där med att övervaka trafiken stämmer inte. Den rättighetsägare som upptäcker intrång anmäler själv och behöver bara använda samma klienter som piraterna. Det är inte övervakning, det har vi rett ut tidigare.

   • Scary Devil Monastery

    ”…och behöver bara använda samma klienter som piraterna. Det är inte övervakning, det har vi rett ut tidigare.”

    Felaktigt så min gode Strömbäck. Den data man får genom att använda sig av en bittorrent-client exempelvis är så pass osäker att studier utförda vid University of Washington konstaterade att felmarginalen (även där ingen spoofning eller redirect hade skett) var runt 13%. Detta då ett konservativt värde.

    Det konstaterades kallt att man utpekade som ”skyldiga” ip-adresser tillhörande laserprinters och routers som bevisligen inte hade fildelat någonting som helst.

    Sak samma har man i både USA och England uppmärksammat att de massutskick av hotbrev som genererats till följd av just det förfarande du påpekar har resulterat i tusentals fall där helt oskyldiga personer blivit utpekade.

    Här i Sverige gick polisen in och arresterade en person på sitt arbete för barnpornografibrott – varefter det visade sig att mannen var fullkomligt oskyldig. Man hade helt enkelt gjort helt enligt din metod.

    En ip-adress kan man i bästa fall dra vissa slutsatser av, men det är lögn att påstå att man kan lyfta ut den och använda den som man skulle göra med exempelvis nummerskylten på en bil.

    Den metoden fungerar alltså helt enkelt inte. Punkt slut. Och det var även så vi avslutade debatten förra gången också. Det du hävdar stämmer helt enkelt inte.

    • ”Den metoden fungerar alltså helt enkelt inte. Punkt slut. Och det var även så vi avslutade debatten förra gången också. Det du hävdar stämmer helt enkelt inte. ”

     För att citera Per: ”Det där med oskyldiga anmälningar är mest ett hjärnspöke, jag tror att piraterna oroar sig mer för att de skyldiga ska råka ut för påföljder. ”

 3. ”Det finns också en säkerhetsventil för att överklaga dessa åtgärder för den som blivit oskyldigt anmäld.”

  I en rättsstat brukar man annars ha rätt till en rättvis prövning innan man straffas. Här handlar det istället om helt extralegala förfaranden där enbart anklagelser från en part i målet ligger till grund för sanktioner. Och detta tycker Per är en bra ordning…

  Jaja… Det finns en positiv sak med det här och det är att vi nu kan testa om Pers och upphovsrättsindustrins världsbild är sann. Om den är det så kommer vi nu att i USA få se:

  1) Kraftigt minskad olovlig kopiering mellan privatpersoner
  2) Kraftigt ökade intäkter för upphovsrättsindustrin

  Inte för att upphovsrättsindustrin någonsin brytt sig om opartisk statistik, men dessa två saker är ändå rätt enkla att hålla koll på.

  Min förutsägelse är dock istället att vi kommer att få se följande:

  1) Fortsatt ökning av olovlig kopiering mellan privatpersoner (dvs. en fortsättning på den hittilsvarande trenden)
  2) Fortsatt ökning av intäkter för de kreativa sektorerna på Internet (dvs. en fortsättning på den hittilsvarande trenden)
  3) Radikal ökning av krypterade uppkopplingar (främst VPN) i USA
  4) Flykt från de aktuella operatörerna där detta är möjligt (många saknar förstås alternativ)

  Ett intressant experiment. Time will tell.

 4. Det kan bli intressant att se IFPI och Bahnhof samarbeta, kanske med Jim Keyzer som koordinator.

 5. Detta kan bli väldigt kul att se hur lång tid innan en jättelik stämning på grund av felaktigt anklagande och ingripande i oskyldigas privatliv. Eller hur lång tid det dröjer innan information läcker ut angående mer kända privatpersoners internetaktiviteter. Eller när samma åtgärder kommer användas för andra åtgärder – ”vi har sett att du varit inne på en sida med extrema åsikter. Ajabaja, din kommunist, du stödjer terroristerna. Bäst du slutar med det – kom ihåg att vi ser allting du ser”

  Vad kommer härnäst? Kinect och Webkameror ska användas för att se att man inte visar filmer för mer än ett godkänt antal personer? Varje AVI fil som spelas upp på datorn skickas in för godkännande och rapportering av innehåll?

  Ser fram mot oberoende rapport om ökningen av intäkter i Hollywood kommer fortsätta i samma takt som nu när vi haft fildelning i 15 år, eller ifall åtgärderna faktiskt minskar dem. Och Per? Väntar fortfarande på bevis att fildelning av copyrightskyddat material har kostat NÅGON jobbet i underhållningsindustrin i Hollywood eller någon annanstans. (om de fildelat sitt eget eller arbetsgivarens material räknas ej – det är breach of confidence och helt klart spark-bart)

  • Oberoende rapporter som styrker att piratdistributionen skadar försäljningen finns det gott om, men piratsidan finner alltid något fel på dessa. Man kan också hävda ett principiellt argument att rättigheten tillkommer upphovsmannen oavsett eventuella förluster. Det där med oskyldiga anmälningar är mest ett hjärnspöke, jag tror att piraterna oroar sig mer för att de skyldiga ska råka ut för påföljder.

   • Den stora invändningen mot de rapporter som brukar presenteras av upphovsrättslobbyn är kanske inte så mycket att de inte är oberoende (även om de ofta utförs av konsultfirmor på uppdrag av lobbyn), utan att de inte uppfyller ens de mest rudimentära kraven på vetenskaplighet.

    Professor Ian Hargreaves gjorde på uppdrag av brittiska regeringen en genomgång av det empiriska underlaget i frågan och fann att det finns inte finns några negativa ekonomiska effekter av olovlig fildelning. Det är således inte bara ”piratsidan” som kommit till denna slutsats.

    Men visst, om du kan peka på några vetenskapligt robusta studier som stödjer din tes så lovar jag att ta till mig resultaten i dem med ett öppet sinne! Länkar mottages tacksamt, således.

    ”Det där med oskyldiga anmälningar är mest ett hjärnspöke, jag tror att piraterna oroar sig mer för att de skyldiga ska råka ut för påföljder.”

    Vilket oerhört förakt för allt vad rättsäkerhet den kommentaren andas, Per! Menar du verkligen på allvar att du tycer det är okej att strunta i domstolar och inrätta extralegala system där människor tvingas bevisa sin oskuld (istället för tvärt om)?

   • Scary Devil Monastery

    ”Oberoende rapporter som styrker att piratdistributionen skadar försäljningen finns det gott om, men piratsidan finner alltid något fel på dessa”.

    När dessa rapporter visat sig vara beställningsjobb är det en god anledning att syna dem i sömmarna. När de förkastas av samtliga forskningsinstitut som blivit ombedda att utreda dem är det långt värre.

    När samtidigt på regeringsuppdrag och i oberoende forskning äkta peer-reviewade vetenskapligt korrekt utförda studier påpekar att man inte kan hitta någon korrelation mellan fildelning och försäljningsförluster så är det inte bara en spik i kistan för ”The Lost Sale”-hypotesen – det sänker den helt.

 6. ..liten historielektion;
  copyriot.se/2011/07/14/tankar-kring-framtiden-iii-allt-som-kan-digitaliseras-kommer-att-digitaliseras/

  • Instämmer i utgångspunkten att i princip allt som kan digitaliseras också kommer att digitaliseras. Desto större anledningar att ha fungerande regler för det digitala samhället.

   • Scary Devil Monastery

    ”Desto större anledningar att ha fungerande regler för det digitala samhället.”

    Mycket enkelt. Avskaffa internet. Annars får du vänja dig vid att folk precis som de gör i Kina kommer kommunicera vad som helst med varandra. Informationskontroll är inte möjligt så länge gemene man har tillgång till ett verktyg som internet.

    De ”regler” som du efterlyser skiljer sig väsentligt från de grundläggande regler vi har i verkligheten. Som att förbjuda folk att tala om vissa saker med varandra enskilt. Och lika vansinnigt att försöka efterleva på internet som det vore i verkligheten.

    Enda resultatet av framtvingade regleringar är nyare och bättre verktyg för att kringgå dessa. Och med förlov sagt så vinner vare sig industrin eller myndigheterna på att darknets blir den gängse standarden för alla som av en eller annan orsak vill kunna kommunicera fritt.

    En väg vi redan har slagit in på. Det man inte kan ändra på måste uthärdas. Sedan spelar det i ärlighetens namn ingen roll vad man i övrigt anser om den saken.

 7. Scary Devil Monastery

  M.a.o. Har amerikanerna i vild dårskap beslutat sig för ett privatstyrt Hadopi.

  Nå, jag ser inga problem då det inte finns någon som helst möjlighet för bredbandsleverantören att efterleva detta förutsatt att fildelarna i fråga börjar göra bruk av Stealthnet eller I2P.

  …vilket i sig vore intressant…

  MPAA: ”Vi vet att era kunder fildelar, skicka varning.”
  ISP: ”Ok, ge oss en ip-adress”

  MPAA överlämnar en lista.

  ISP: ”Err, det här är halva vårt kundregister, samt ip-adresser tillhörande comcast och verizon. Vem eller vilka är de skyldiga?”
  MPAA: ”Någon av dem, vi vet inte vilka, skicka varningar”

  2000 utskick senare sitter 1000 amerikaner, sura som bin, med en class-action lawsuit riktad mot sin ISP.

  ISP: ”Vi lägger ned det här projektet…”

  • Scary Devil Monastery

   Alltså ärligt talat, Per…vad då ”genombrott”?

   Lika lönlöst som om du hade skrålat glatt över att det bleve förbjudet att svära offentligt – och lika svårt att efterleva.

   Så länge en presumtiv fildelare tar sig fem minuter att ladda ned lämplig mjukvara från sourceforge så är den här typen av ”three strikes response” lönlös eftersom de som fildelar blir anonyma på samma sätt eller bättre än om de hade kört filerna via Tor.

   Jag ser att du fortfarande faktiskt tror att ”mellanhandsansvar” fungerar. Det gör det inte. För om mellanhänderna skall lägga sig i överföringen av data så döljer man helt enkelt den datan för mellanhänderna och anonymiserar överföringen.

   Innan som nu kvarstår att enda sättet till ”reglering” blir att avskaffa internet. Något samtliga experter på IT är rörande överens om men som inte alla experter inom marketing och PR verkar hålla med om.

   Försök förstå att när samtliga de som vet vad de talar om anser att en taktik inte fungerar så kan det ligga något i detta, helt oavsett din personliga åsikt.

   • Du vet att jag tycker att du överskattar krypteringssystemens förtjänster, Scary. Men du har förstås en poäng och det är nog ingen som tror att detta kommer att stoppa ALL olaglig fildelning.

    • Scary Devil Monastery

     ”Du vet att jag tycker att du överskattar krypteringssystemens förtjänster, Scary.”

     Strömbäck, till skillnad från dig vet jag faktiskt vad jag talar om när det gäller krypteringens förtjänster. För fem år sedan eller så tvingades även de mer resursstarka instituten i datorteknologi erkänna att dagens allmänt tillgängliga protokoll – något som alltid varit krypteringens akilleshäl, till skillnad från själva algoritmen – inte längre är sårbara för något annat än direkta intrång i end-point-användarnas datorer.

     Du kan alltså enbart med mycket betydande resurser i dag avgöra vem som har skickat vad till vem så länge man gör bruk av en korrekt konfigurerad och använd klient. Och jag tvivlar med förlov sagt på att du kommer få NSA att lägga ned resurser på att jaga enskilda fildelare i stället för att försöka avgöra vilken fanatisk virrpanna som försöker bygga nästa bomb.

     ”…och det är nog ingen som tror att detta kommer att stoppa ALL olaglig fildelning. ”
     Jag tvivlar på att det kommer att stoppa någon fildelning alls. Metoderna man måste använda är så pass simpla och dessutom billiga (eller gratis) så att den som överhuvudtaget vill kommunicera större mängder data med varandra kommer fortsätta göra detta.
     Då många av metoderna man använder för att undvika filtrering och övervakning inte sällan dessutom har effekten att anslutningarna rent allmänt fungerar både bättre och snabbare än som när gemene man drar på sig upprepad extra latens genom att passera filtrering så finns det en allt mer ökad motivation för vanliga användare att ta dessa metoder i bruk.

 8. A short massage in English will follow!
  Nu är det dags att gå FLOSS, CC, allmänegendom och ta reda på mer om copyleft licenser! Även välja sådant utan DRM när det gäller datafiler, myndigheter och idiella orgationer som exempel har massor av sådant. Även Fri E-boks projket och kanske några biblor! Undrar om detta här upplägget beskrivet i bloggposten ger felkatiga FLOSS fingentliga utslag. Känns lite som http://respectcopyrights.org/
  Handlar nog inte om allmän respekt för upphovsrätt utan priligerandet av vissa ekonomiska intressen.

  And now a short massage in English:
  Time to recommand FLOSS (Free Libre Open Sourse Software), some CC-licenced works as well, reading of copyleft licenses and the public domain.
  Parden me for my spelling in English

 9. ..mellanhänder försvinner;
  dn.se/ekonomi/kvinnor-lyfter-spelbranschen

 10. ..det rullar på, trots Per´s svartmålning;
  svd.se/naringsliv/sondag-social-gaming-lek-pa-allvar_6322446.svd

 11. ..historielektion och lägesrapport, Kjell A. Nordström lägger ut texten;
  axess.se/tv/player.aspx?id=2465

 12. och slutanvändarnas intressen tas till vara på sedvanligt vis:

  ”Throwing a bone to subscribers, a three-person advisory board will include members “from relevant subject matter and consumer interest communities,” who will be given the chance to speak up whenever the executive committee asks.”

  http://www.eff.org/deeplinks/2011/07/graduated-response-deal-what-if-users-had-been

 13. Några av de mest rättsosäkra aspekterna med den konstruktion man enats om (tagna härifrån):

  * Det åligger kunden att bevisa sin oskuld (!), inte på rättighetsinnehavaren att bevisa att kund The burden should be on the content owners to establish infringement, not on the subscribers to disprove infringement. The Internet access providers will treat the content owners’ notices of infringement as presumptively accurate–obligating subscribers to defend against the accusations, and in several places requiring subscribers to produce evidence “credibly demonstrating” their innocence. This burden-shift violates our traditional procedural due process norms and is based on the presumed reliability of infringement-detection systems that subscribers haven’t vetted and to which they cannot object. (The content owners’ systems will be reviewed by “impartial technical experts,” but the experts’ work will be confidential). Without subscribers being able to satisfy themselves that the notification systems are so reliable that they warrant a burden-shift, content owners should have to prove the merits of their complaints before internet access providers take any punitive action against subscribers.
  Subscribers should be able to assert the full range of defenses to copyright infringement. A subscriber who protests an infringement notice may assert only six pre-defined defenses, even though there are many other possible defenses available in a copyright litigation. And even the six enumerated defenses are incomplete. For example, the “public domain” defense applies only if the work was created before 1923–even though works created after 1923 can enter the public domain in a variety of ways.
  Content owners should be accountable if they submit incorrect infringement notices. A subscriber who successfully challenges an infringement notice gets a refund of the $35 review fee, but the MOU doesn’t spell out any adverse consequences for the content owner that make the mistake – or even making repeated mistakes. Content owners should be on the hook if they overclaim copyright infringement.
  Subscribers should have adequate time to prepare a defense. The MOU gives subscribers only 10 business days to challenge a notice or their challenge rights are waived (a subscriber might get an extra 10 business days ”for substantial good cause”). This period isn’t enough time for most subscribers to research and write a proper defense. Subscribers should get adequate time to defend themselves.
  There should be adequate assurances that the reviewers are neutral. The MOU requires that reviewers must be lawyers and specifies that the CCI will train the reviews in “prevailing legal principles” of copyright law – an odd standard given the complexity of, and jurisdictional differences in, copyright law. We’re especially interested in the identity of these lawyers, and why they are willing to review cases for less than $35 each (assuming the CCI keeps some of the $35 review fee for itself). Perhaps there will be a ready supply of lawyer-reviewers who are truly independent. Given the low financial incentives, another possibility is that the reviewers will be lawyers tied—financially or ideologically—to the content owner community. To ensure that the reviewers remain truly neutral, reviewer resumes should be made public, and checks-and-balances should be built into the reviewer selection process to ensure that the deck isn’t stacked against subscribers from day 1.

  • Oopss… Det där blev helt tokigt. Nytt försök:

   * Det åligger kunden att bevisa sin oskuld. Ett rättsäkert förfarande anses annars vara tvärtom, att den som framför anklagelser ska ha bevisbördan!
   * Kunden har inte möjlighet att framföra alla möjliga försvar mot anklagelser om upphovsrättsintrång, utan kan bara välja från 6 fördefinierade dito.
   * Rättighetsinnehavare hålls inte ansvariga om de framför felaktiga anklagelser. Ett rättsäkert förfarande anses annars oftast vara att den som kommer med falska anklagelser ska hållas ansvarig för detta.
   * Kunden har inte tillräcklig tid att förbereda sitt försvar. Man har endast tio arbetsdagar på sig att protestera mot anklagelser.
   * Identititen på de som fäller domarna kommer att vara hemliga och det kommer således att vara omöjligt att veta om de är neutrala.

   Detta system applåderar alltså Per och visar således vad han anser om värdet av rättsäkerhet!

   • Scary Devil Monastery

    Ja…Att Per beslutar sig för att applådera ett förfarande där person A utan att behöva bevisa anklagelsen kan få person B avspärrad från internet gör mig på något vis inte förundrad. Att det sedan åläggs person B att bevisa att han inte är skyldig gör saken bara än värre.

    Antingen har han inte tänkt till ordentligt på vad detta rent sakligt betyder…eller så slipper han helst uttala sig om sina slutsatser.

    • ..det märkliga är att även den nysvenska org. ”Musiksverige” samt deras underavdelning ”kulturskaparna” applåderar , jag citerar Scary;
     ”Antingen har de inte tänkt till ordentligt på vad detta rent sakligt betyder ”.

    • Det skulle vara intressant om Per kunde svara på frågan: ”Hur långt tycker du det är rimligt att gå för att förhindra olovlig kopiering mellan privatpersoner?”

     Uppenbarligen är det rimligt att ha ett system där människor kan straffas om de inte förmår bevisa sin oskuld.

     Men när det visar sig att detta system inte heller kommer att förhindra den olovlig kopieringen… Hur långt är det rimligt att gå? Hur många demokratiska principer kan offras? Oskuldspresumptionen? Check! Men mer då? Hur långt är det rimligt att gå? Per?

     (Falkvinge brukar använda exemplet att dödsstraff uttdraget över flera dagar visat sig inte räcka för att förhindra privatpersoner att kopiera olovligt.)

    • Scary Devil Monastery

     @kjell

     Det är kanske inget nytt att ”kulturskaparna” saknar insikt i den reélla betydelsen av ett förfarande då de som regel inte har anledning att närmare reflektera på saken. Eller, för den delen, har de helt enkelt fattat beslut om att applådera stick i stäv mot vad deras enskilda medlemmar haft för åsyn. Något jag vill minnas ett antal artister och skapare har uttalat sig om högljutt.

     Det vore kanske annorlunda om de fick betrakta censur från mellanhandsnivå ställt i kontrast mot hur man gjorde i Tyskland under 30-talet med så kallad ”entartede kunst”. Allt som krävs under det här gällande förslaget är att person A beslutar sig för att person B på sin hemsida presenterar något gudi obehagligt så behöver person A strikt sett bara fylla i ett pro-forma formulär för att person B sedan skall tvingas bevisa att deras hemsida faktiskt borde göras tillgänglig igen.

     Ett synnerligen effektivt sätt att täppa till käften för varje konstnär vars alster kan ases stötande för vem som helst av de 290 miljoner personer som i USA har möjlighet att se dessa alster.

     I Sverige har vi redan sett den effekten på det läckta ”barnporrfiltret” som innehöll allt som någon person i Sverige ansett stötande – utom just barnporr som det faktiskt inte fanns på någon av de sidor som blockerats.
     Till och med ECPAT reagerade och lade upp en vädjan om att inte missbruka filtret för att slipa egen yxa.

     Jag förutspår att de ISP’er som försöker implementera sådan censur antingen kringgås (ingen konst, direkt) eller att kunderna efter tillräckligt dålig press genererats, helt enkelt flyttar till nästa leverantör.

    • Scary Devil Monastery

     @Martin

     Det är på tok för få personer som har kollat in just hur gammal den här debatten är – om informationskontroll och protekionism – eller vilka groteska uttryck den tagit sig genom historien. Eller för den delen hur det alltid har slutat, nämligen genom att man fått konstatera att gamla industrier och modeller fått ge plats för nya.

     ”Copyright”-lagstiftning är som övervintrad sovjetkommunism vars tynande livslåga man håller igång med totalt oresonliga försök att lagstifta bort den mänskliga naturen.

   • @Martin – jag delar inte den beskrivningen, det är givetvis så att rättighetsägaren ska bevisa att intrång skett. Sen har vi en massa hårklyverier om vilka klockor som ska gälla och annat som vi sett från liknande diskussioner. Du brukar fråga mig ”hur långt jag är beredd att gå”. Jag har svarat lite olika, men låt mig säga så här: Jag håller inte med om orden som du lägger i min mun. Det pågår omfattande överträdelser av en mänsklig rättighet. Det kan man inte blunda för, men du tycker att alla åtgärder är fel. Givetvis kan det uppstå situationer där olika principer kommer i motsats till varandra. Balanspunkten är inte att upphovsrätten altlid ska offras.

    • ..männsklig rättighet, du borde skämmas Per, tänk på att det finns ett liv efter detta, du som har familj o allt,mvh

    • Denna ”mänskliga rättighet” är minst sagt en glidande skala, Per. Det är exempelvis tillåtet för mig att kopiera en cd-skiva från en kompis. Enligt dig borde detta vara ett brott mot samma ”mänskliga rättighet” för upphovsmannen att styra över alla instanser av reproduktion av ett verk.

     Kopieringen mellan privatpersoner utan vinstintresse bör tillåtas. Om det inte sker kommer en mängd betydligt viktigare mänskliga rättigheter ofrånkomligen att behöva avskaffas.

    • Scary Devil Monastery

     ”Det pågår omfattande överträdelser av en mänsklig rättighet. Det kan man inte blunda för, men du tycker att alla åtgärder är fel. Givetvis kan det uppstå situationer där olika principer kommer i motsats till varandra. Balanspunkten är inte att upphovsrätten altlid ska offras.”

     Jo, faktiskt är det så att upphovsrätten alltid skall offras. Låt mig jämföra litet kort, Per. Genom att förse samtliga byggnader med övervakningskamera i varje rum skulle man kunnat förhindra eller effektivt beivra tusentals med mord, våldtäkter, och misshandelsfall. Detta gör man inte. Trots att varje person har den mänskliga rättigheten att få lov att leva och inte misshandlas.

     Det rör sig helt enkelt om att man inte under några omständigheter alls får lov att upprätthålla en mänsklig rättighet genom att göra intrång på en annan. Det står faktiskt klart och tydligt beskrivet i FN’s stadgar. Det är ett grundkrav. Annars vore det för lätt att rättfärdiga alla möjliga vidrigheter ”för den goda sakens skull”.

     Då enda sättet att komma till korta med fildelningen (eller i övrigt kontrollera informationsdistribution) är genom att avskaffa eller kringgå grundläggande rättigheter som beviskrav av skuld inför domstol eller rätten att som allmänläge inte få sin kommunikation övervakad eller hindrad så blir det faktiskt så att upphovsrätten alltid kommer stå som förlorare.

     Jag är uppriktigt förvånad över att en person som tar ord om mänskliga rättigheter i bruk faktiskt inte verkar veta hur de var tänkta och skrivna att tillämpas, Per. Skärpning ombedes.

     Igen.

     Men jag går med på att ur samma perspektiv en stat ej heller får förbjuda upphovsrätten i dess ursprungliga form.

 14. appendix 2.0
  Den nya tekniken har uppdagat samt tydliggjort ett privilegiumsystem.
  Waldemar Ingdahl fick mig att reagera och tänka till, Waldemar skrev;
  Milton Friedman, den liberale tänkaren i ekonomiska frågor säger; man bör se upphovsrätten som ett privilegium skyddat av staten pga dess tänkta allmännytta.
  – Vad är det han säger? privilegumsystem?
  Jag fick ta hjälp av google, hamnade hos Oscar Swartz som förtydligar (2007);

  ”Milton Friedman : Copyright och yttrandefrihet står i ett motsatsförhållande. Men för att förstå hela hans resonemang måste man nog känna till grundläggande rättighetsfilosofiska termer. Friedman säger att ”copyright” aldrig kan vara en ”right”, en rättighet. Copyright är i själva verket en inskränkning i andra människors rättigheter: Yttrandefriheten. Copyright är ett privilegium som utdelas av staten, inte en naturlig rättighet. Yttrandefriheten kräver bara att staten håller sig borta. Copyright kräver att staten tar till våld för att upprätthålla den och varje gång något sådant sker måste vi vara försiktiga. Fysisk egendom kan i princip försvaras i naturen medan intellektuell egendom inte kan det. Detta får vi aldrig glömma när vi funderar på ”intellektuell egendom”.”

  ..min fråga blev – är detta privilegium jämförbart (filosofiskt) med tidigare privilegiesystem som slavhandel, aristokratin i frankrike innan 1789 samt skattefrälset och skråväsendet i sverige fram till 1800-talet, dessa av staten
  skyddade privilegier tycktes också främja samhällsnyttan.
  ”SpinningJenny” är väl det tydligaste ex. på när ny teknik griper in och med hjälp av ångkraften förändrar samhället totalt. Lustigt nog handlade den gången också om ”kopiering”, den vävmatris (hålkort) med lagrat mönster som sattes i vävstolen gjorde att exemplarframställningen kunde mångfaldigas.
  Är det ngn som har synpunkter på och kan utveckla tanken ” om ett privilegium”?

 15. ..läs o begrunda;
  dn.se/nyheter/sverige/polisen-vi-ligger-inte-och-skannar-av-natet
  ”– För att vi ska åtala någon måste vi ha ett förbrott. Vi ligger inte och skannar av nätet slumpmässigt, det är inte tekniskt möjligt, säger Björn Sellström.”

  ..men för upphovsrättsindustrins hejdukar är inget omöjligt, de har folk(en egen åklagare) som letar upp enstaka nedladdare av musik o film, där finns resurser.
  IFPI,SKAP,Förl.föreningen, SmFF, FST, SAMI,STIM,”musiksverige”, ”kulturskaparna”, jag kan fortsätta o räkna upp förkortn.organisationer i all oändlighet, jag tycker de borde skämmas, att inte orka tänka längre än sin egen nästipp.

 16. ..att ta till sig, klokt skrivet;
  dn.se/blogg/spelblogg/

 17. ..klokt som vanligt;
  svd.se/nyheter/utrikes/okad-overvakning-ar-inte-losningen_6350432.svd

 18. ..jamen Per,har inte du semester?

Kommentera artikeln