Seminarium den 18 november

Med anledning av Generaladvokatens yttrande
Ipred – dags för nästa steg

Två och ett halvt år efter att Ipred-lagen trädde i kraft väntar den
första svenska Ipred-processen, mellan fem ljudboksförlag och
internetleverantören ePhone, fortfarande på sitt avgörande. Ärendet har nått
Högsta domstolen, som i september förra året beslutade att begära ett
förhandsavgörande från EU-domstolen om förhållandet mellan Ipred och
Datalagringsdirektivet. Sedan dess har alla pågående Ipred-processer blivit
stillastående i väntan på besked.

Nästa viktiga händelse i processen börjar dock närma sig och den 17 november
presenterar EU-domstolens generaladvokat sitt förslag till dom, vilket är en
tydlig fingervisning för domstolens syn i frågan.

Mot bakgrund av detta bjuder Netopia tillsammans med branschen in till ett
seminarium för diskussion och tolkning av generaladvokatens yttrande. Peter
Danowsky
kommer inleda seminariet med en genomgång och analys av yttrandet.
Därefter följer en paneldiskussion som leds av Per Strömbäck, där
branschpersoner och politiker ger sin syn på frågan.

Var: Kulturhuset, Studio 3
När: fredagen den 18 november 2011
Tid: 15.00 till 16.00 (lättare tilltugg och dryck kommer att serveras)
OSA senast torsdag den 17 november till evenemang@netopia.se