Full frys på Internetdagarna

Kanalkrock är det starkaste intrycket av konferensen Internetdagarna. I eftermiddags tvingades jag välja mellan ett seminarium om yttrandefrihet och ett annat om att ta betalt för innehåll på nätet. Kände mig som den berömda åsnan mellan de bägge hötapparna. Som tur är finns massor av video från seminarierna att titta på hemma i hobbyrummet. IPv6 var som vanlig den största frågan. Det var det visst 2001 också!

Själv deltog jag i en paneldebatt med rubriken Internet om fem år, där ämnen som ”makten” och ”demokratin” diskuterades med Anders R Olsson (Netopia-bekant journalist och författare), Patrik Fältström (Cisco), Julia Skott (journalist) och Maria Häll (Näringsdepartementet). Den tydligaste skiljelinjen gick mellan Julia Skott och mig, hon bottnar idémässigt i resonemanget att det vi gör på nätet är samma som vi gör utanför. Krångla inte till det, ungefär. Jag tycker det motsatta, Internets multiplikationseffekter och osynlighetsparadigm gör att det blir en artskillnad mot det analoga. Ett konkret exempel från seminariet: offentlighetsprincipen som Julia Skott tog upp. Det som är offentligt borde också kunna spridas obegränsat utan problem. Men offentlighetsprincipen menar jag bygger på en distinktion mellan offentligt och publicerat, just den distinktion som de digitala kanalerna utmanar. Tanken är att känsliga uppgifter om brottslingar eller obduktionsbilder ska vara offentliga och tillgängliga för forskare, journalister och en allmänhet som gör sig besväret att begära ut dem från myndighet. Det bildar ett redaktionellt filter som gör att de inte sprids okontrollerat, ett system som bygger på förtroende och fungerande pressetik, bland annat. Skotts inställning leder snarare till att offentlighetsprincipen kan komma att inskränkas. För att ta ett exempel, tyvärr finns inte just detta seminarium inspelat.

Men det som jag själv tyckte var intressantast var alla diskussioner om offentliga data. Det finns en idé att om offentliga data görs tillgängliga så kommer det att leda till innovation och nya lönsamma tjänster. Det kommer till uttryck i EU:s s k PSI-direktiv (även svensk lag) och regeringens E-delegation. Men håller den där idén? Är det inte lite väl mycket att hoppas på, att privata aktörer både ska sprida offentlig information och att det ska leda till tillväxt. I ett annat perspektiv är det ett sätt för staten att slippa investera i tjänsteutveckling och kommunikation. Det finns mycket få konkreta exempel på att idén kan omsättas i praktik. Det är förvisso en sympatisk tanke – all offentlig data tillhör folket och ska göras tillgängligt. Problemet är bara att mängden data är enorm och i erfarenheten från andra sammanhang är snarare att man måste lägga tid och pengar på att hitta mottagaren (detta är reklambranschens existensförutsättning). I det perspektivet är det väldigt optimistiskt att marknaden ska ansvara för att både förädla och sprida informationen såväl som att finansiera det arbetet genom intäkter från dessa tjänster. Folket får betala för att få tillgång till den information som skulle vara deras egen. Kontrasten är tydlig mot SVT-chefen Eva Hamiltons öppningstal där hon bland annat beskrev strategin att utveckla egna digitala tjänster för att göra SVT-materialet tillgängligt i nya kanaler. Public service framstår som PSI-tankens antites.

Idag har dubbelmomsen på appar debatterades i riksdagen av finansminister Anders Borg och Miljöpartiets Mats Pertoft. Tyvärr inga klara besked, fortsatt hänvisning till EU-förhandlingar. Under tiden försvinner jobb, investeringar och intäkter till utlandet. Läs mer här.

13

Kommentarer

 1. ”Jag tycker det motsatta, Internets multiplikationseffekter och osynlighetsparadigm gör att det blir en artskillnad mot det analoga.”

  Det är verkligen intressant att du tycker att andra lagar ska gälla på Internet och i samhället i övrigt. Vad gäller Internet behövs ingen offentlighetsprincip. Där behövs inget meddelarsskydd, ingen brevhemlighet, ingen anonymitet, ingen frihet från censur…

  Varför? Jo, för att Internet get ”multiplikationseffekter”, dvs. hyperkommunikation och -informationsspridning. Så enkelt är det, alltså. Du vill förhindra människors möjlighet att kommunicera fritt på nätet, eftersom om människor kommunicerar fritt så kommer de att dela med sig till varandra av information som du vill förhindra att de delar med sig av.

 2. ..”offentlighetsprincipen menar jag bygger på en distinktion mellan offentligt och publicerat”, Per vad har du fått den felaktiga tanken ifrån?
  Det som däremot utmanar oss alla är den”rousseauianska transparansen” ”vi måste skydda populasen från ditt o datt” brukade det heta från makten, men i den här nya strömmen kommer maktordningen att rubbas, det är det nya.
  Nils Funcke uttryckte det väldigt klokt hos Daniel Westman i går på internetdagarna; ”vi får stå ut med att inte kunna lagföra allting, den personliga integriteten är viktigare” Jag läser in att ”privat delning av kultur” icke bör lagföras.

 3. ..Kjell Häglund skriver klokt i Journalisten
  journalisten.se/kronika/29684/lagen-som-hotar-spraenga-soender-internet

 4. ” Skotts inställning leder snarare till att offentlighetsprincipen kan komma att inskränkas. För att ta ett exempel, tyvärr finns inte just detta seminarium inspelat.”
  ..nu tror jag Julia Skott kan prata för sig själv;
  bambuser.com/v/2151796

 5. Scary Devil Monastery

  Hmmm…”Jag tycker det motsatta, Internets multiplikationseffekter och osynlighetsparadigm gör att det blir en artskillnad mot det analoga.”

  En vacker omskrivning av vad kyrkans lärda män sade om tryckpressen anno 1600, värde herr Strömbäck.

  Och samma gäller nu som då. Nej, offentliga principer och samhällets grundläggande regler upphör inte att gälla bara för att större delar av samhället kan ta del av dem.

  Och därmed blir vi så illa tvungna att acceptera att samma regler måste gälla oavsett vilket medium man använder för att kommunicera i. Vare sig det gäller via en tryckpress eller via en dator.

  Alternativet är total kommunikationskontroll. Du styr mot en mycket låg nivå här, Per.

 6. Per, jag noterar att du i princip slutat delta i kommentarsdiskussionerna (saknar dig verkligen!), men det skulle vara väldigt intressant att få reda på hur du ställer dig till Stop Online Piracy Act (SOPA). Tycker du det är ett bra förslag? Isåfall varför?

 7. Europadomstolen slår i ett domslut fast att det strider mot grundläggande mänskliga rättigheter att ålägga ISP:er att censurera trafik. Detta omöjliggör den censur i form av ”mellanhandsansvar” som Per brukar tala sig varm för här på bloggen. Kommentarer, Per?

  Läs mer hos La Quadrature: http://www.laquadrature.net/en/eu-court-of-justice-censorship-in-name-of-copyright-violates-fundamental-rights

  • –kan inte vår jurist Daniel Westman hjälpa till o reda ut begreppen?

   • En riktig pärla ur domen: ”Skyddet för immateriella rättigheter stadfästs visserligen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det framgår dock inte, vare sig av stadgan eller av domstolens praxis, att dessa rättigheter är absoluta och således ska garanteras ett undantagslöst skydd.”

    • Scary Devil Monastery

     Eller, grovt förenklat för de vars dogmatiska beundran av Intellectual ”Property” inte vet några gränser: Nej, det finns gränser för hur rättsväsendet bör agera, även där man kan misstänka omfattande brottslighet.

     När ”brottet” i fråga inte ens är jämförbart med plankning så dyker den gränsen upp mycket snabbt.

     Förunderligt är att vissa av de metoder som copyrightindustrin vill ta till när det gäller fildelning är sådana som under större delen av det senaste århundradet har ratats som rättsosäkra och oacceptabla då rört sig om mord och rån.

  • Det kan man väl säga är en rejäl salva mitt i skrovet, dock är det inte ”piratskutan” som träffas denna gången…;-)

   • Scary Devil Monastery

    Det ironiska är att ”piratskutan” i sig verkar vara litet grann som den flygande holländaren. Med tanke på den kanonad den utsätts för får man konstatera likt den gode barden att upphovsrättsindustrins samlade ansträngningar hittills följt trenden att vara ”naught but sound and fury”.

Kommentera artikeln