Gästkrönika: E-röstning lösning på problem som inte finns

En parlamentarisk kommitté ska på regeringens uppdrag utreda hur demokratin kan förbättras med s k e-röstning. Tankarna går till den amerikanske kolumnisten Richard Harkness. 1960 skrev han: Vad är en kommitté? En grupp ovilliga, utvalda bland de odugliga, för att göra det onödiga.” 

Det är kanske lite orättvist eftersom ledamöternas villighet och duglighet ännu inte kan bedömas, men onödigheten i vår nya kommittés arbete är uppenbar. Det var bara 10 år sedan frågan senast debatterades. Redan då stod klart att e-röstning är lösningen på problem som inte finns.

Och att det är en lösning som skapar nya problem.

Varför ska vi rösta via dator? För vissa funktionshindrade vore det lättare att handskas med dator än med papper, hävdar regeringen i direktiv till utredarna. Att andra funktionshindrade – och många äldre – finner datorn svårare att använda än papperet diskuteras inte. Utlandssvenskar kanske kan rösta enklare via dator, skriver regeringen. Det kan vara sant för enstaka individer i förskingringen. I övrigt talar direktiven bara vagt om ”ökad flexibilitet” och att unga ”förväntar sig” att dator ska användas till allt.

Varför ska vi inte rösta via dator?

Det finns två varianter av e-röstning. Antingen röstar medborgarna via Internet, normalt från datorn i hemmet, eller med en dator i vallokalen.

Röstning via Internet innebär att staten avsäger sig ansvaret för valhemligheten och de röstandes integritet. Vallokalens bås garanterar en avskildhet som är långtifrån självklar vid PC:n i vardagsrummet. I hem där någon utövar auktoritärt inflytande riskeras dessa värden. Barn kan tvingas rösta efter föräldrars vilja, kvinnor efter mäns vilja, den ekonomiskt beroende efter försörjarens.

Detta är allvarligt nog, men att man avskaffar den kontroll över röstande och rösträkning som medborgarna har kunnat utöva sedan demokratiska val infördes är ännu viktigare. Valprocessens hela trovärdighet riskeras.

Vi har 6 000 vallokaler. Där är den pappersbaserade röstningsproceduren offentlig. När vallokalerna stängs och rösterna räknas har alla medborgare rätt att närvara och förvissa sig om att det går rätt till. Slarv eller t o m fusk i en vallokal är aldrig helt uteslutet, oavsett vilken teknik som används, men i dagens pappersbaserade röstningsprocess är varje försök att systematiskt eller storskaligt förvanska valresultatet dömt att misslyckas. Hur skulle det gå till?

Siffrorna från varje valdistrikt redovisas öppet och vem som helst kan med en miniräknare förvissa sig om att sammanräkningen är korrekt.

Med en helt elektronisk procedur för röstning och rösträkning kan medborgarna inte längre kontrollera någonting. Och det är värre än så. Ska medborgarna kommunicera med valmyndigheten på distans krävs datorprogram som är så sofistikerade – algoritmerna så matematiskt kvalificerade – att bara ett fåtal experter överhuvudtaget förstår hur de fungerar. Även om vi väljer att lita på att valmyndighetens IT-system inte kan hackas och att röstdata kan skickas säkert genom Sverige, blir medborgarnas tilltro till den demokratiska processen avhängig förtroendet för ett litet gäng anonyma specialister i statlig förvaltning.

Låter det märkligt? Om vi kan göra bankaffärer via nätet kan vi väl också rösta via nätet? Nej. Kommunicerar jag med min Internetbank ska båda parter, när en säker förbindelse väl är etablerad, förvissa sig om att alla uppgifter som utväxlas är läsbara för motparten. Att med bibehållen valhemlighet skicka en röst till valmyndigheten är något annat:

Myndigheten ska 1) förvissa sig om att det är just Anders R Olsson som har röstat, 2) se till att min röst på X-partiet hamnar just där men, och här ligger den tekniska utmaningen 3) helt sakna möjlighet att se vilket parti det är. Detta går märkligt nog att realisera, men bara med ytterst avancerade kryptologiska metoder. Valet i sin helhet blir beroende av funktionaliteten hos en uppsättning datorprogram som endast ett fåtal IT-experter på en statlig myndighet kan kvalitetsgranska och använda.

Sårbarheten ökar dramatiskt. Vad händer när en eller flera av dessa experter sätts under tryck – får erbjudanden de inte kan tacka nej till?

Anders R Olsson
Anders R Olsson är journalist, författare och en av Sveriges främsta debattörer inom integritetsfrågor. Han är bland annat författare till boken ”Elektronisk demokrati”, publicerad som SOU 1999:12. Han har tilldelats Sveriges Advokatsamfunds journalistpris, 2000, och Söderbergska stiftelsernas journalistpris i juridik, 2004.

7

Kommentarer

 1. Mycket bra krönika. Glasklart skrivet och problematiserande. Denna text skall kopieras.

 2. Mycket bra krönika! Kan också tipsa om Christian Engström bloggpost på samma tema: http://christianengstrom.wordpress.com/2011/10/27/e-rostning-ar-en-dalig-ide/

  Att rösta via Internet är en spektakulärt dålig idé. Helt sanslöst att någon ens på allvar överväger det.

 3. Bra krönika!
  Tycker dock inte heller vallokalerna lever upp till allt de borde göra. Framför allt fattar jag inte varför man ska plocka röstsedlarna utanför båsen, helt öppet för alla att se. Här kan samma familjeförsörjare eller föräldrar utöva auktoritärt inflytande på samma sätt som om röstningen skedde hemma, dvs se till att sonen/hustrun endast tar FP-sedeln med sig till båset, t ex.

 4. Håller med om att det är en bra krönika. Som Martin skriver kan man ta en titt på Christian Engströms artikel. Den innehåller bl.a. detta:

  ”Men genom att kombinera röstningsdatorer med det nuvarande analoga systemet med valsedlar, kan man uppnå fördelarna från bägge systemen.

  Låt röstningsdatorn bakom skärmen skriva ut en fysisk valsedel med det parti (och det personkryss) som väljaren har valt. Datorn kontrollerar att det blir en giltig och entydig valsedel.

  Sedan stoppar väljaren den nyutskrivna valsedeln i valkuvertet, och ger det till valförrättaren som lägger det i urnan. Själva röstningen fungerar då precis som med dagens system, men röstningsdatorn säkerställer att det blir en korrekt valsedel som det inte finns några alternativa sätt att tolka.”

  Det tycker jag låter som ett utmärkt system.

 5. Scary Devil Monastery

  Nästan så man misstänker att Anders kopierat ett av mina tidigare inlägg hos Christian Engström om saken. Jag får dra slutsatsen att han helt enkelt satt sig in i problematiken och har kommit fram till samma resultat som varje person med förmåga till logiskt tänkande och sunt förnuft.

  Det är helt enkelt inte godtagbart att helt avskaffa valhemligheten, transparensen och säkerheten enbart för att man anser att E-röstning är nya Flavor Of The Month.

 6. […] Anders R Olsson fångar också problemet: […]

Kommentera artikeln