Telebolag blockerar lagliga tjänster, olagliga lämnas ifred

Ska telebolagen tillåtas blockera lagliga tjänster som hotar deras intäkter, samtidigt som de vägrar stoppa olagliga tjänster?

I veckan meddelade Ekot att telebolagen utvecklar teknik för att blockera samtalstjänster som Skype och Viber som används för att ringa via internet istället för det vanliga telenätet (IP-telefoni). I praktiken kan man ringa gratis från sin mobiltelefon, vilket förstås hotar telebolagens samtalsintäkter. Telias Charlotta Züger säger till Ekot att vissa abonnemang kommer att tillåta IP-telefoni, andra inte – i klartext att abonnenterna får betala extra för möjligheten att använda Skype i mobilen.

Detta bekymrar IT-minister Anna-Karin Hatt som helst vill se att telebolagen inte blockerar tjänster alls, men enligt en lag som infördes i fjol är de åtminstone skyldiga att upplysa abonnenter om vilka abonnemang som spärrar IP-telefoni.

Det vore lätt att raljera över telebolagens fina tal om nätfrihet och att de jämför sig med Posten. Det vore lätt att använda samma argument som telekomsidan ofta framfört i upphovsrättsfrågan: ”man kan inte vara emot ny teknik”, ”det går inte att stoppa utvecklingen”, ”man kan inte föra krig mot sina egna kunder” och så vidare. Men jag tror att det är överflödigt, de allra flesta har redan genomskådat flosklerna. Däremot finns det en viktig politisk fråga här: IP-telefoni är lagligt. Skype begår inte något brott när de låter användarna ringa gratis över nätet. Det vill alltså telebolagen blockera. Men när det gäller olagliga tjänster, som exempelvis The Pirate Bay som fällts i svensk domstol, vägrar man agera. Och detta trots att kundavtalen tydligt anger att abonnemanget inte får användas för att begå brott. Varför blundar IT-ministern för detta? Är det rimligt att det är telebolagen som avgör vilka lagar som gäller på nätet?

SVT:s Dokument inifrån visade i förra veckan den uppmärksammade filmen Du är googlad som skildrar hur svårt det är att dementera felaktiga uppgifter på nätet och vilka konsekvenser det kan få för den enskilde. I filmen skildras hur två personers liv slagits i spillror efter att privata uppgifter och lögner spridits om dem på nätet. Det är inte Google som publicerat dem, men det är via söktjänsten som de fortsätter att spridas. I yttrandefrihetens namn vägrar Google att ta bort sökträffarna, vilket vittnar om en annan typ av laglöshet. Yttrandefriheten blir i praktiken en yttrandeanarki och samhällets ordinarie trygghetsfunktioner är satta ur spel. Den nuvarande styrelseformen för internet har nått vägs ände.

Ytterligare ett exempel på att mellanhänderna på internet måste ta ansvar för hur deras ledningar och tjänster används framgår av Post & Telestyrelsens egen konsumentenkät som presenterades förra månaden, där 81% av de tillfrågade anser att det är bra att internetoperatören filtrerar bort skräppost och 82% är positiva till att oönskade hemsidor filtreras. Ju mer skydd desto bättre anser 60% av de tillfrågade. Allmänheten tar risk för brott och kränkningar i den digitala världen på allvar. Politiken bör besvara frågan hur det kan hanteras utan att yttrandefrihet och individens trygghet försakas. En sak är säker: att överlåta det till telebolagen är ingen bra lösning.

19

Kommentarer

 1. Hej Per, tänk jag läser in en helt annan analogi i Telia´s rädsla för framtiden, samma rädsla upph.r.industrin visar upp.- vi tillåter väl vad vi vill med våra egna ”produkter”, vill vi , låter vi bli att avg.belägga SKYPE, det är upp till var o en o bestämma. Det är bara och byta förtecken, nu är det Per som agerar ”pirat” och moraliserar. Tekniken har vänt upponer på begreppen o vad mina teknikvänner berättar är det här bara början.
  Internet består av ”datapaket”, har jag lärt mig, som kan brytas ner till ettor onollor, det binära talsystemet, hur skall man kunna se skillnad på äpplen o päron utan att ”packa upp”?
  Här kan väl ngn kunnig person förklara bättre, jag känner transparensen i ryggraden.
  trevlig helg

  • ”Internet består av ”datapaket”, har jag lärt mig, som kan brytas ner till ettor onollor, det binära talsystemet, hur skall man kunna se skillnad på äpplen o päron utan att ”packa upp”?”

   Det enda sättet att se skillnad på ettorna och nollorna är att, precis som du säger, packa upp och genomsöka dem allihop. Enda sättet att stoppa otillåten kommunikation är att genomsöka all kommunikation med så kallad ”deep packet inspection”. Fast detta funkar bara så länge trafiken inte krypteras, vilken innebär att man dessutom måste förbjuda kryptering.

   Om Per menar allvar i det han säger så är detta vad som krävs för att införa den censur han förespråkar: all privat kommunikation måste genomsökas och kryptering måste förbjudas.

   Att bara ”blockera Pirate Bay” funkar inte alls, vilket erfarenheten från de länder som försökt sig på detta visar. Det är extremt enkelt att kringå de ”blockeringar” som använts hittils. Detta är rimligen Per medveten om, vilket gör att man kan dra slutsatsen att han bara ser detta som ett första steg mot mer effektiv övervakning och censur. Varför skulle han föreslå något som är uppenbart verkningslöst?

   Tyvärr vägrar ju Per diskutera exakt vad det är för lösning han tänkt sig. Mina anklagelser om att det är deep packet inspection utförd av ISP:er kombinerat med ett förbud för kryptering som är vad Per vill se får således stå oemotsagt.

  • Scary Devil Monastery

   Kjell, det krävs bara sunt förnuft för att inse att IT egentligen inte är svårt att förstå i praktiken. Dessa ”ettor och nollor” är i sak enbart ett annat språk. I övrigt är det precis som du säger ren kommunikation. Det säger sig självt, vilket du är inne på, att man inte kan särskilja någon kommunikation grundat på vad den kommunikationen behandlar, utan att först läsa innehållet.

   Det är här Telia bommar grovt.

   Rent specifikt sker all form av nätverkskommunikation i sju distinkta lager (OSI-modellen, finns en bra sammanfattning på wikipedia). Lager ett och två kan jämställas med adresseringen på ett kuvert samt ursprung.

   För att kunna avgöra att trafiken rör sig om just skype måste man ned på lager 4 eller eventuellt fem. Vid det laget har man redan öppnat brevet och skummar igenom texten efter vissa grammatiska regler man vet tillhör den typ av text man vill blockera.

   Men vid det laget kan man och kommer man kunna utläsa bra mycket mer än bara ”grammatiken” – eller protokollet, så att säga.

   Det är också därför som man mycket enkelt kan förbigå Telias och alla andra operatörers blockering genom att använda en krypterad tunnel (VPN).

   Sättet som det fungerar på är att man loggar in på en annan server och upprättar en säkrad överföriing mellan den servern och ens egen dator. Därmed blir allting utöver lager ett och två totalt oläsligt för ens operatör och de kan då ej längre ta ställning till vad det rör sig om för trafik. Den server man har etablerat sin VPN mot är sedan den som går ut på nätet och hämtar/skickar informationen.

   Genom att använda en mellanhand och hålla sin kommunikation säkrad så blir alltså Telias försök meningslösa. Samma metod gör även all annan avlyssning meningslös – och det är även den metoden man får bruka för att kringigå datalagringsdirektivet och FRA om man som medborgare vill värna sitt privatliv.

   I min erfarenhet så har det nu blivit så att i de flesta fall internet faktiskt flyter på mycket bättre rent allmänt ju fler ”piratmetoder” jag brukar när det gäller min allmänna kommunikation. Jag misstänker att det beror på att jag därmed kringggår alla de ”vägspärrar” som vanligt folk tvingas ”köa” i…

   • scary, de där ”paketen” innan man packat upp, kan man se vart de är på väg o varifrån de kommer?

    • Scary Devil Monastery

     Hmm. Ja och nej. Som jag innan förklarade ang. OSI – modellen så skulle vi kunna grovt förenklat säga att varje ”packet” kan läsas i sju lager:

     Lager 1 till 2 talar om adressat och leverantör. Ex. ”Jag är ett paket från ip 134.154.234.11. Jag vill till ip 127.0.0.1”

     Lager 3 till 7 går allt längre in på vilken nätverkstyp man rör sig i, vilken kommunikationstyp det rör sig om, vilket protokoll som används, och vilken information som skickas.

     Krypterade tunnlar fungerar så att Dator A i Sverige (ägd, exempelvis, av den slemme piraten SDM) tar kontakt med dator X (ägd av strongVPN i USA). En krypterad länk upprättas mellan Dator A och dator X.

     Dator X är sedan den dator som kommunicerar med exempelvis The Pirate Bay och etablerar länkar mellan diverse fildelare, surfar på nätet med mera.

     Bredbandsleverantören som ansvarar för den slemme piraten SDM’s kommunikation kan hela tiden se att dator A kommunicerar med dator X. Det de inte kan vare sig se eller ta ställning till är vad som kommuniceras. De har heller ingen möjlighet att se vilken information dator X hämtar för SDM’s räkning, eller var dator X hämtar den informationen ifrån.

     Summering (TL;DR): Nej, om en krypterad tunnel är upprättad kan den som försöker lyssna enbart se att man kontinuerligt kommunicerar med en och samma dator. Oavsett vad man i verkligheten gör när man surfar runt på tusentals andra webbsidor.

     Om man inte surfar krypterat ser bredbandsleverantören självklart vem man försöker nå då det är de som förmedlar den kontakten direkt.

 2. […] Läs mer» Dela: Netopia: Telebolag blockerar lagliga tjänster, olagliga lämnas ifred […]

 3. ”Ska telebolagen tillåtas blockera lagliga tjänster som hotar deras intäkter, samtidigt som de vägrar stoppa olagliga tjänster?”

  Nej. Därför behöver vi lagstiftning om nätneutralitet som förbjuder sådant otyg!

  ”I yttrandefrihetens namn vägrar Google att ta bort sökträffarna, vilket vittnar om en annan typ av laglöshet. Yttrandefriheten blir i praktiken en yttrandeanarki och samhällets ordinarie trygghetsfunktioner är satta ur spel. Den nuvarande styrelseformen för internet har nått vägs ände.”

  Det är nog det otäckaste jag sett dig skriva någon gång Per. Du förespråkar censur, helt utan omsvep. Någon (staten, upphovsrättslobbyn) ska bestyckas med verktyg för att censurera privat kommunikation. Som vi många gånger påpekat kräver detta att en censurlista upprättas och att ALLl kommunikation genomsöks och filtreras. Kinas stora brandvägg är ingenting i jämförelse med vad du förespråkar, Per.

  Och för vad? För att upprätthålla en döende affärsmodell. Du är verkligen villig att avskaffa de allra mest fundamentala mänskliga rättigheter för att uppnå detta mål. Övervakning av alla privata kommunikation. Ingen problem. Statligt sanktionerad förhandscensur? Inga problem.

  Riktigt, riktigt skrämmande.

 4. Något ytterst märkligt är att du försöker få det att låta som att övervakning och censur är vardagsmat utanför nätet. ”Vi kan inte låta människor kommunicera fritt på nätet, samma lagar måste gälla som i resten av samhället…”

  Men i resten av samhället finns ingen systematisk övervakning av allas kommunikation och ingen censur. Motsvarigheten till det du föreslår på nätet skulle vara: ”Vi måste genomsöka alla brev människor skickar, ifall de innehåller otillåten information…” eller ”Vi måste ålägga presstjänst att inte distribuera tidningar som publicerat otillåtet material.”

  Poängen är just att SAMMA lagar ska gälla på nätet som i samhället i övrigt. Och i samhället i övrigt tar man till tvångsmedel som övervakning endast mot de som misstänks för grova brott. I samhället i övrigt ägnar man sig inte åt censur överhuvudtaget.

 5. Per! Jag orkar inte försöka debattera längre, eftersom du skiter i att bemöta argument och istället ångvältar på. Du vill inte diskutera konkret eller ens på en mogen nivå. Så Per: Fuck off!! You suck! Go fuck yourself!

  PS: Det här är ett försök att illustrera hur kasst det känns att diskutera här på Netopia.

 6. Intressant att du försöker få det till att Skype är en ”laglig” tjänst och Pirate Bay är en ”olaglig”. Att de som tidigare var ansvariga för TPB dömts för medhjälp till upphovsrättsbrott gör inte TPB ”olaglig”. Det vore som att DN skulle bli en ”olaglig” tidning om chefredaktören dömdes för olovlig publicering.

  Skype kan användas för att sprida militära hemligheter, terrorpropaganda, barnporr, eller, det värsta av allt, upphovsrättsskyddat material. Detta kan man också göra via Bittorrent, via länkar man hittat på sökmotorn Pirate Bay. Via bittorrent kommuniceras dessutom poesi, politiska idéer, fri programvara och en massa annat. Men det senare ska alltså censureras av staten.

  Ditt resonemang är baserat på felaktiga premisser. Du föreslår inga konkreta lösningar. Och du bortser helt ifrån grundläggande demokratiska principer och fri- och rättigheter.

 7. För övrigt: Per, jag vet att du fått förhållningsregler från PR-firman att inte delta i kommentarsdiskussionerna på bloggen. Här är likväl en fråga jag tänker ställa till dig tills jag får svar på den:

  Om Peter Sunde är en parasit när hans Flattr tar 10% för att förmedla pengar till artister och upphovsmän, vad är då dina uppdragsgivare som tar 95%?

 8. Undrar vart alla människor är som stödjer Per är någonstans? Undrar om våra kommentarer här på kommentatorsfältet ger legitimitet till denna sida som diskussionsforum?

  Det är konstigt att Per fortsätter med samma argument utan att utveckla sig på något sätt. Så nu lägger jag ner att skriva spetsiga frågor. Det verkar som att det enda det gör är att skänka legitimitet till denna sida. Till alla som kommenterar på denna sida: Trevligt att läsas vi kanske syns på andra kommentars-fält i framtiden

 9. Återigen drar Per till med argumentet ”Kan de bete sig som svin kan de väl göra det även så det gynnar oss?”

  Jag förstår att din poäng är att försöka svartmåla telebolagen som onda och giriga och samtidigt visa att teknik för att förhindra viss datatrafik finns. Men det är fel väg att gå. Och telebolagens idiotiska försök att förhindra Skype lär bara skynda på processen att byta teknik. För det är inte fråga om någon tjuvkopplande av el (Som Tre’s presstalesman sa) eller gratissamtal. Man betalar för sin anslutning och Skype är som vilken annan datatjänst som helst, den råkar bara konkurrera med telefonsamtalen.

  Att tillåta dylika spärrar öppnar för en otrevlig framtid. Om ett telebolag får för sig att öppna en resebyråtjänst, ska de då ha rätt att blockera all trafik till konkurrerande resebyråer? Självklart inte. Tyvärr visar våra politiker återigen sin okunskap i området och de låter sig luras av dåliga slagord som gratissamtal.

  Telebolagen gör i dessa frågor precis samma fel som de bolag som Per representerar. De måste inse att deras framtid ligger i dataförmedling, utan omsvep. En allt för aggressiv kampanj mot IP-telefoni kommer göra att de riskerar att tappa kunder som inte ens använder IP-telefoni. Tre har i alla fall tappat mig som kund.

 10. Scary Devil Monastery

  Per, som tyvärr blivit vanligt här blandar du återigen ett bekymmseramt problem med en del halmgubbar och försöker få det till att bolag som gör ett fel för egen räkning dessutom borde göra fel för någon annans räkning.

  Jag kommer försöka besvara de frågor som jag tror du har gott fog att ställa.

  ”Skype begår inte något brott när de låter användarna ringa gratis över nätet. Det vill alltså telebolagen blockera. Men när det gäller olagliga tjänster, som exempelvis The Pirate Bay som fällts i svensk domstol, vägrar man agera.”

  Först konstaterar vi följande: TPB är faktiskt i sig fullständigt lagligt. Vill du tala om upphovsrättsbrott så får du diskutera med de miljoner fildelare som på helt egen hand begår brotten. Det som TPB ”tillhandahåller” kan i nödfall ersättas med exempelvis ett derivat av EAN-numret Imdb använder för det media som berörs.

  Sekundärt, mer relevant. Att blockera nätsidor är en sak – det fungerar inte i något land där man försökt. Det Telia försöker göra är dock snäppet värre – de vill selektivt blockera ett protokoll vilket betyder att de måste bygga ett verktyg som i väsentliga delar avlyssnar och analyserar den trafik kunderna skickar och tar emot! Det är i sak EXAKT som att Telia, om de hade varit ett postverk, skulle bli tvungna att öppna breven för att kunna avgöra om de skulle skickas eller ej.

  Det är banne mig både oansvarigt och slentrianmässigt föraktfullt gentemot kunderna.

  ”Det vore lätt att raljera över telebolagens fina tal om nätfrihet och att de jämför sig med Posten.”

  Och här finns all anledning raljera, Per.
  Posten och telekombolagen opererar under budbärarimmunitet. För att kunna tillskriva sig budbärarimmunitet krävs i svensk lag med 100% tydlighet att den enbart gäller så länge budbäraren inte lägger sig i vad som finns i meddelandet.

  Om Telia på eget bevåg beslutar sig selektivt blockera trafik grundat på innehållet så vill jag påpeka för dig att Telia i och med det BLIR ansvarigt för innehållet i ALL trafik som skickas.

  M.a.o. kan du så snart Telia börjar throttla skype med god chans att lyckas även kräva att Telia blockerar all form av fildelning eller får stå som ansvarig för medhjälp. Samma som de blir medansvariga för exempelvis ”hets mot folkgrupp” om någon brukar deras tjänster för att slänga en gliring mot minoriteter på något forum. Med mera. Att Telia’s marknadsavdelning inte är i god kontakt med deras egna advokater finner jag där anmärkningsvärt.

  ”Politiken bör besvara frågan hur det kan hanteras utan att yttrandefrihet och individens trygghet försakas. En sak är säker: att överlåta det till telebolagen är ingen bra lösning.”

  Nu som förr finns där bara ett enda praktiskt sätt att tillhandahålla detta. Budbärarimmuniteten måste upprätthållas och den medför faktiskt ytterst stränga krav från operatörernas sida när det gäller i vilken mån de får eller kan ta ställning till den trafik som de förmedlar.

 11. Per, kan du inte sluta prata om olagliga siter tills det finns en dom som har funnit denna eller dessa siter som olagliga.
  När det gäller TPB finns ingen dom angående eventuell olaglighet för siten, däremot har ett antal tidigare inblandade i driften av siten blivit dömda för medhjälp till upphovsrättsbrott.
  Men TPB har aldrig i någon domstol (i Sverige) behandlats utifrån lagligheten för siten i sig.

  Att säga att TPB är en olaglig site är trollning på hög nivå.

 12. ”Att säga att TPB är en olaglig site är trollning på hög nivå. ”

  Så för att sammanfatta Pers argumentation. Eftersom
  1) Telebolagen försöker värna sin affärsmodell genom att spärra tjänster de inte gillar
  och
  2) Per tycker att TPB borde vara en olaglig tjänst (vad nu en ”olaglig tjänst” skulle vara för något)

  så borde teleoperatörerna på egen hand ta på sig att övervaka alla sina kunders trafik och censurera sådant som Per inte gillar, vilket skulle göra dem ansvariga, enligt E-handelsdirektivet, för precis allt som skickas i deras nät.

  Verkligen klockrent!

  Synd bara att vi inte kommer att få se någon kommentar från Per angående orimligheten i hans ståndpunkt.

 13. OT, nja jag tror inte det,
  ..det är självklart att våldsamma dataspel påverkar ungdomar, nu kommer verkligheten ifatt dataspelsbranschen och Per
  tv4.se/1.2605033/2012/04/10/kalla_fakta_om_datorspelsdebatten

Kommentera artikeln