Idag skriver de stora TV-aktörerna på DN Debatt om vikten av nätneutraliteten. Det är ett välkommet utspel, hög tid att den tredje statsmakten sätter ner foten om öppenheten på internet. Jag har några invändningar, nätneutralitet är inget faktum utan snarare ett lite svårfångat ideal och en del passager är lite väl spekulativa kring telebolagens eventuella framtida illdåd. Men i allt väsentligt sant och viktigt, inte minst i denna tid när telebolag gärna beskriver sig som ett digitalt Posten som argument mot all form av ansvar för innehållet, för att i nästa andetag blockera IP-telefoni, lämna ut information om regimkritiker till diktatorer och försöker ta sig in i kulturpolitiken (filmavtalet). Inkonsekvent räcker inte till för att beskriva det agerandet. TV-bolagen definierar nätneutralitet som att telebolagen ska avstå från att diskriminera eller prioritera trafik, utom när det finns ”absoluta tekniska och legala skäl”. Det är en formulering som Netopia gärna skriver under på. Telebolagen har i princip utan insyn fria händer att styra trafiken
för att maximera sina intäkter. Det får vara nog med det nu.

5

Kommentarer

 1. ”Telebolagen har i princip utan insyn fria händer att styra trafiken
  för att maximera sina intäkter. Det får vara nog med det nu.”

  Ja, i din drömvärld ska telebolagen styra trafiken för att maximera upphovsrättsindustrins intäkter istället.

  • Men överlag hålller jag med dig i detta inlägg och nätneutralitet är en mycket viktig aspekt för ett fungerande internet. Dock tror jag att vi inte skulle nå samma slutsatser vad gäller innebörden av nätneutralitet.

 2. Lite magstarkt att du försöker framstå som en förkämpe för nätneutralitet, du som brukar hävda att öppenheten på nätet gått helt fel och att vi borde riva ner, börja om och bygga ett mer kontrollerat, avanonymiserat och stängt internet.

  Rak fråga: anser du att ”absoluta tekniska och legala skäl” ska tolkas som att telebolagen ska blockera fildelning mellan privatpersoner?

 3. Kul att för en gångs skull kunna hålla med Per. Det är av yttersta vikt att nätneutralitet lagregleras och ges samma juridiska dignitet som exempelvis brevhemlighet och meddelarskydd.

  ”Absoluta tekniska och legala skäl” är förstås en formulering som Per Strömbäck tolkar annorlunda än de flesta andra.

  Men liknelsen med Posten hjälper oss att hitta rätt: Aven om person A är någon som man misstänker skickar massor av knark eller barnporr (eller kanske ännu värre, piratkopierade cd-skivor) med brev, så har Posten ingen rätt att genomsöka eller stoppa några brev från honom. Detsamma ska gälla ISP:er. De ska inte ha rätt att genomsöka eller blockera privat kommunikation.

  Däremot ska förstås möjligheten finnas till riktad övervakning utförd av polisen mot den som misstänkts för grova brott. Men det är en helt annan sak.

 4. Scary Devil Monastery

  Det finns en grundläggande princip att värna här, lika gammal som mänsklig kommunikation: Skjut ej budbäraren.

  Den som förmedlar budskapet skall alltid gå fri från innehållet och skall aldrig kunna ta ställning till budskapets innehåll. Det har vi känt till i tusentals år och det samhälle som inte anammar den principen har det aldrig gått väl för.

  Demokratin vilar mycket tungt på ett fåtal grundpelare. Budbärarimmuniteten är en av dessa.

  I sak har Strömbäck fullständigt rätt i den saken – telekombolag ÄR budbärare och har att förhålla sig till ett fåtal enkla regler. De reglerna är inte förhandlingsbara och bör ej vara det. Ett noggrannt telekombolag bör och skall snarare tillse att de inte ens har möjligheten ta ställning till vad kunderna förmedlat.

  Och här kan man med fördel se hur Posten hanterat detta, som har rutiner ämnade att tilse att brevbärare och postsorterare inte skall kunna ta se vad som paket och brev innehåller. Telekombolagen bör följa samma princip.

  Att sedan Telia med flera är maktfullkomliga tölpar med ett totalt förakt gentemot sin kundkrets och har så varit ända sedan de satt i tungt monopol ursäktar inte betéendet.

  ”Who cares what the customers think? We’re the f*cking phone company” är lika litet gångbart i dag som det var i USA under Bell Telephone.

Kommentera artikeln