Myten om öppenheten på Brännpunkt

Idag skriver Pelle Snickars och jag på SvD Brännpunkt om Myten om öppenheten. Pelle Snickars är min redaktörskollega i den nyss utkomna antologin Myten om internet och öppenheten är en av myterna i boken. Öppenheten på internet hyllas ofta som en viktig del av nätets framgång och dessutom beskrivs det ibland som en demokratiseringsfaktor. Men man kan fråga sig vad ordet öppenhet egentligen betyder, öppenhet i teknisk mening har ju egentligen inget att göra med ett öppet samhälle: det förra handlar om att data kan färdas ohindrat i ledningarna, att man kan vidareutveckla mjukvara som någon annan producerat, att information i databaser är tillgänglig för utomstående mm. Men ett öppet samhälle handlar om yttrandefrihet, skydd från förföljelse, fria val och insyn i gemensamma institutioner. De bägge har bara ordet  gemensamt, ändå diskuteras de ofta som intimt förknippade, men den tekniska öppenheten kan lika gärna leda till ett mindre öppet samhälle. Jag har sagt det förr: samhället
behövs på nätet.

Många har efterfrågat exempel på den här ideologin, här är några:

Stockholm Internet Forum – konferens i våras om internet och demokratiutveckling

FN-resolution om internetfrihet och stödfond till nätaktivister

Thaher Pelaseyed och Marcin de Kaminski i Expressen om sociala medier i Iran

Gästbloggaren Geraldine Juarez på Cybernomer: ”Connectivity do[es] define the state of democracy of a society”

… listan kan förstås bli oändlig, se t ex En digital agenda för Sverige eller för all del debatten om ACTA.

För övrigt har vår bok fått mycket uppmärksamhet, här är ett axplock:

DN om nyhetsmediernas ekonomi: http://www.dn.se/kultur-noje/tidningarna-jagar-nya-satt-att-ta-betalt

Mariam Kirollos i DN, myten om twitter-revolutionen: http://www.dn.se/kultur-noje/det-kravs-mer-an-140-tecken-for-att-starta-en-revolution

Mariam i P1 Morgon: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5231366

Ledare Corren http://www.corren.se/asikter/ledare/mecenater-ar-inte-losningen-6128464-artikel.aspx

Ledare Huvudstadsbladet http://hbl.fi/m18/2012-08-27/tudelning-pa-mediefaltet

Netopia önskar trevlig helg!

9

Kommentarer

 1. ..trevlig helg själv Per.

 2. Ett öppet samhälle är ett samhälle där fundamentala mänskliga rättigheter respekteras. I ett öppet samhälle har var och en rätt till privat och förtrolig kommunikation, frihet från övervakning, frihet från censur. I ett öppet samhälle upprätthålls budbärarimmunitet, meddelarskydd och informationsfrihet.

  Det du efterfrågar, Per, är motsatsen till detta. Du vill att Internetoperatörer ska tvingas övervaka sina kunders trafik, vilket är den direkta motsvarigheten till att Posten tvingades sprätta upp allas paket och undersöka innehållet. Du vill att ALLA, inte bara de som misstänks för grova brott ska övervakas, att INGEN ska ha rätt till privat och förtrolig kommunikation. Du vill införa censur och blockering av webbplatser, genom en statlig spärrlista, vilket är den direkta motsvarigheten till att staten ålade presstjänst att sluta distribuera en viss tidning. Du vill att privata intressen ska kunna få människor avstängda från möjligheten att använda Internet.

  Detta är inte öppenhet. Det är i det närmaste fascism.

  Samma regler ska gälla på nätet som i samhället i övrigt! Bara för att det är enklare tekniskt ska vi inte ha en massa övervakning, censur och repression på nätet som aldrig skulle tillåtas någon annanstans i samhället!

 3. Öppenhet är också teknisk öppenhet, som t.ex. open source.

  • Jo, fast det går ju utmärkt att ha ett öppet samhälle utan att ha open source. Däremot går det inte att ha ett öppet samhälle med den typ av övervakning, censur och avstängning som Per Strömbäck eftersträvar.

   Med detta sagt så är förstås öppna API:er och öppen källkod det som gör Internet så vackert som det är.

   Fria tankar. Fri kommunikation. Fri kunskap.

   Inget är vackrare.

 4. Om öppenhet på Internet:

  Link: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

  Artikel 19
  Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser

  Men sådana petitesser bryr sig inte ett språkrör för Amerikanska finansiella intressen om – Vadå mänskliga rättigheter? – *lol*

  Notera också – Är det någon som bryr sig om Per Strömbäcks propaganda alster? – I don’t think so!!! – Alla har för länge insett vad han står för

  • Sen kan man väl fundera på om inte Per försöker få till en brytning mot artikel 30:

   Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

 5. För att förstå bristerna i debatt artikeln om öppenhet på nätet så kan man börja i mitten. Det är svårt att börja i början som sig bör för det är en massa förvirrade argument i en liten hög. I mitten förstår vi var förvirringen uppstår ifrån. Man tar upp Skype och andra telefoni tjänsters stundande blockering som ett argument till att det är brist på teknisk öppenhet i näten. Det faktum att Skype och andra liknande applikationer existerar bevisar det tekniskt öppna nätets existens. För dessa applikationer får skapas och anslutas till internet utan att det godkänns av de som i slutändan förmedlar informationen. Om det hade varit annorlunda så skulle telefonbolagen och Internetoperatörer som Telia och AT&T haft synpunkter på dessa applikationer. Men eftersom denna förhandsgranskning inte fanns så existerar Skype och andra så kallade VoIP applikationer.

  Men tror inte förvirringen slutar här med Skype och Telia. Det är bara en försmak med en viss relevans. Den enda relevansen i sammanhanget är att öppenheten på nätet behöver inte vara konstant. Man går över i nästa stycke att prata om hårdvarukonstruktören Apple. De marknadsför och säljer hårdvara med en sluten arkitektur och sluten mjukvara. Men hör och häpna, de använder det tekniskt öppna nätet för att kommunicera. De drar nytta av att inte behöva få godkännande för att ansluta sina prylar till internet och köra godtycklig information över de öppna näten. Det är faktiskt deras bäst säljande enheter har som huvudfunktion att använda nätet. Konsumenter gillar dessa och köper de till ett pris som ger dem faktiskt bra vinstmarginaler. Men deras värdering på börsen har faktiskt väldigt lite med slutenheten eller öppenheten på mjukvara och hårdvara att göra. Samt genom att prata om värderingen av bolaget så förvirrar man ytterligare. Värderingen styrs av en marknad som tror på att framtida konsumenters beteende. Men värderingen säger absolut inget om de har majoritet av marknaden. Förvirringen är maximal vid denna punkt. Per Strömbäck och Pelle Snickars påstår alltså på fullaste allvar att om man lyckas övertyga en minoritet av kunderna att betala mer för slutna system så har en majoritet tyckt att det är bra. Detta baserat på ett löst antagande på värderingen av ett företag motsvarar marknadsandel. Vi har läst och hört Per göra sådana logiska klavertramp, men jag tycker vi kan faktiskt ifrågasätta en forskningschefs kompetens om denne skriver under på denna felaktighet.

  Om vi nu med dessa logiska utredningar i åtanke så är vi beredda att ta artikeln i sin helhet. Det börjar med att man likställer öppenhet på det tekniska nätet med öppen mjukvara. Det slutar någonstans att man Sverige för en dålig utrikespolitik baserat på en myt. Någonstans i mitten så försöker de förvirra maximalt genom att företag gillar slutna system och får problem med öppenhet. Så om företag ogillar öppenhet och konsumenter(faktiskt marknadsandel spelar ingen roll) fortsätter att handla av dessa företag så är öppenhet en myt. Hängde ni med?

  Notera att jag har faktiskt inte skrivit något om vad jag faktiskt tycker om frågan.
  Detta är bara en recension på debatt-artikeln. För att vara kortfattad: en episk sörja av argument.

Kommentera artikeln