Anders R Olsson har gått bort

Anders R Olsson, känd för Netopias läsare genom sina krönikor, har gått bort. Hans arbete täcker många områden, men Netopia kände honom som landets skarpaste penna i integritets- och yttrandefrihetsfrågor. Dessa ämnen har varit högaktuella de senaste åren, men Anders R Olsson visade också att det är en fråga med historiska rötter och där hoten – inbillade eller verkliga – mot integriteten och yttrandefriheten har växlat. De begreppen används ofta som slagträ i debatten men Anders R Olsson tog dem på allvar och såg bortom förenklingarna. Hans texter kommer att vara aktuella länge, men vi hade behövt honom många år till. Anders R Olsson gick bort alldeles för tidigt.

För att hedra Anders R Olsson publicerar Volante hans kapitel ur antologin Myten om internet som gratis e-bok.

Läs gärna om Anders R Olssons Netopia-krönikor:

E-röstning lösning på problem som inte finns (december 2011)

Att sila mygg och svälja kameler (om yttrandefriheten och grundlagen, december 2010)

Begreppsförvirring förödande för integritetsdebatten (april 2010)

Läs också Anders R Olssons rapport för .SE-stiftelsen, om filtrering. ”Sökes: en teknisk lösning på ondskans problem

2

Kommentarer

 1. Anders sade i Att sila mygg och svälja kameler – yttrandefriheten och grundlagen

  All juridik står på politisk grund. Utformandet av juridiska regelverk sker i den politiska sfären och bakom besluten ligger politiska ambitioner. Så måste det vara, men när ambitionerna är höljda i dunkel blir det svårt att diskutera dem.

  och vidare:

  När nätets samhälleliga och ekonomiska betydelse blir allt större blir dess spelregler allt viktigare. De starkaste aktörerna argumenterar och manövrerar för att få till stånd regler som gynnar dem.

  och fortsättningsvis

  I denna fråga är tystnaden påtaglig bland svenska politiker och högre ämbetsmän. Principiella eller på annat sätt klargörande åsikter om när filtrering på operatörsnivå ska anses acceptabel – eller utesluten – uttalas aldrig.

  Kanske Anders R Olsson tog frågor om yttrandefrihet – integritet och demokrati på allvar – Per Strömbäck – som representerar mycket starka utländska intressen – dvs den politisk mäktiga och ekonomisk starka Amerikanska media industrin – gör det med all tydlighet inte – Slutsatsen måste vara att man inte kan ta något som Per Strömbäck säger på allvar när han framför allehanda förslag som skall ”förbättra” Internet

 2. Om Begreppsförvirring förödande för integritetsdebatten vill jag bara tillägga att Anders R Olsson försökte skilja på de olika sidor vi som person kan visa upp – så kan vi t ex vara en privatperson – en kund – en arbetstagare och en medborgare – Han säger om det sistnämnda:

  Medborgerlig integritet slutligen, behöver jag i möten med samhälleliga maktcentra. Där är mitt underläge tydligt. Lagregler om medborgerlig integritet måste syfta till att värna enskildas handlingsutrymme och rättssäkerhet.

  Grundproblemen idag är att att de organ som ska kontrollera hur staten utnyttjar sitt vålds- och maktmonopol – ett sådant är ju nödvändigt – dels inte har en oberoende ställning, dels inte får granska om statliga tvångsmedel verkligen används på ett demokratiskt rimligt sätt.

  Jag vill bara tillägga att när det ”samhälleliga maktcentra” inte bara samlar och lagrar information om enskilda personer själv – utan även kan ta del av t ex information från privata verksamheter som teleoperatörer – ICA – banker mm – då står den lilla människan sig slätt – Vet vi idag vilka befogenheter staten – dvs det ”samhälleliga maktcentra” – har för att tvinga dessa privata verksamheter att lämna ut uppgifter om enskilda personer – även utan att de misstänks för något överhuvudtaget?

  Vi svenskar är ett förtroendefullt folk som i stort sätt litar på våra folkvalda – Det är mycket möjligt att vår nuvarande och eventuellt kommande regeringar har det bästa för det svenska folket för ögonen – men vad om vi – av en eller annan anledning – får en regering som har mindre ädla avsikter? – Ja – då finns alla lagar och institutioner redan på plats – och de kan då missbruka den samlade informationen för att komma åt oppositionella – t ex Scary Devil Monastery *lol* – frispråkiga journalister – ledare för olika arbetstagarorganisationer mm.

  Information kan också användas på allehanda sätt – framförallt om personen i fråga själv inte längre kan komma ihåg den information som på ett anklagande sätt presenteras för honom i en förhörssituation – Köpet av en tröja i en viss Dressman butik – ett visst datum och en viss tid kan vissa sig förödande om det samtidigt har funnits en terroristmisstänkt person där och där förhörsledaren hävdar att den förhörda och den terroristmisstänkte har använd butiken som mötesplats – Hur skall man kunna värja sig mot sådant?

Kommentera artikeln