Vad är integritet?

I dagarna publiceras en antologi om integritet av tankesmedjan Fores, läs gärna Waldemar Ingdahls recension här intill. Integritet är ett nyckelord i debatten om det digitala samhället, men vad betyder det? I många fall handlar det om statens insyn i våra privatliv, som i FRA-debatten eller i Torbjörn Tännsjös bok Privatliv (Fri Tanke, 2010). Lika ofta är det frågan om vilken information om oss själva vi avslöjar för andra, som i integritetsinställningarna i olika sociala nätverk. På senare tid har frågan om nätjättarnas kartläggning av användarna varit i fokus. Den som går tillbaka i tiden hittar integritetsdebatter om socialförsäkringssystem och bankdatabaser. Läs gärna Anders R Olsson och Cecilia Magnusson Sjöberg om detta här på Netopia.

Är svaret på alla dessa integritetsproblem detsamma? Eller varierar svaren? Anonymitet framförs ofta som patentlösning, men den som följt debatten om näthat och Anonymous ser anonymitetens baksida. Ibland framförs argumentet att vi har rätt att röra oss anonymt som vi vill i det vanliga samhället och att samma bör gälla på nätet. Men i det fysiska rummet är vi inte anonyma på samma sätt som på nätet, digital anonymitet motsvarar snarare att vara maskerad på stan (det är ingen slump att Anonymous använder Fawkes-masken som symbol).

Vårt öppna samhälle bygger på rättigheter och skyldigheter, institutioner och rättssäkerhet – snarare än maskerade identiteter och frånvaro av reglering. Det har sagts förr, men måste sägas många gånger till: anonymitet är inte integritet, rättsstat är inte övervakningssamhälle och teknisk öppenhet är inte detsamma som ett öppet samhälle.

2

Kommentarer

  1. ”Men i det fysiska rummet är vi inte anonyma på samma sätt som på nätet, digital anonymitet motsvarar snarare att vara maskerad på stan (det är ingen slump att Anonymous använder Fawkes-masken som symbol).”

    Vilket nonsens, Per.

    Det du förespråkar motsvarar att vi alla skulle utrustas med en GPS-sändare som skickade vår fysiska position till staten. Det motsvarar att vi inte skulle kunna skicka ett brev med Posten utan att lämna legitimation registreras. Det motsvarar att alla samtal vi förde med varandra vid kafébord och på torg skulle spelas in och automatiskt analyseras på jakt efter olovliga uttalanden (upphovsrättsintrång allra värst).

    Försök inte trivialisera den massövervakning som du och dina uppdragsgivare eftersträvar. Det är bara osmakligt.

  2. Och jag som trodde Netopia-siten var stendöd!

    …och ja, det var den ju. Pers halvhjärtade copy-pastande av ett hopplock av hans gamla greatest hits-åsikter ändrar inte det faktumet.

Kommentera artikeln