Starkt om näthat

Veckans starkaste text var Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborgs vittnesbörd om det hat som utsatts för sedan hennes redaktion inledde granskningen av främlingsfientliga sidor och forum på nätet.  Man kan tala om yttrandefrihetens pris i dubbel bemärkelse, dels det som drabbar Linderborg och hennes familj för att hon skriver om de här frågorna. Dels att haten och hoten kan fortsätta i skydd av nätets anonymitet. Den förra yttrandefriheten är fundamental i vårt samhälle, den omfattas av det pressetiska regelverket och kräver ansvariga utgivare. Den andra delen är brott mot yttrandefriheten, såsom olaga hot och förtal. Men de är i praktiken omöjliga att beivra så den förra får betala ett högt pris för den senare. Vi är många som bör tacka Åsa Linderborg för hennes mod.

Jag kan inte låta bli att se en parallell till veckans händelser kring Plusgymnasiet i Göteborg och de s k Instagram-upploppen. Samma mobbmentalitet, samma obehagliga mönster av hur osynligheten tar fram de sämsta i oss – oavsett om vi känner oss osynliga i skydd av datorn eller av en folkmassa.

Anonymitet är en central del i det pressetiska systemet, närmare bestämt källskyddet. Men utgivaren vet källans identitet. Det är en positiv definition av anonymitet. Att dölja sig bakom ett alias är motsatsen och det är ett dåligt svar på frågan hur vi bäst skyddar integriteten på internet. Förutom debatt om bättre lagar och kunskap om att inte dela personlig information och bilder, så behöver mellanhänderna ta sitt ansvar och ta bort kränkande material vid anmodan. Även vid anonyma hot-sms och chatmeddelanden behöver mellanhänder som teleoperatörer och nättjänster samarbete med polis och åklagare för att brott som hot och hets ska kunna utredas. Att vi står för våra åsikter bör vara normen, inte undantaget.

7

Kommentarer

 1. ”Dels att haten och hoten kan fortsätta i skydd av nätets anonymitet.”

  För 20 år sedan hade Lindesberg fått mottaga hoten via anonyma brev och telefonsamtal. Rätten till privat och förtrolig kommunikation är en grundpelare i ett öppet och fritt samhälle. Då som nu kan polisen göra intrång i denna rätt när någon misstänks för grova brott. Det är dessutom mycket enklare för polisen att spåra någon på nätet eftersom alla lämnar elektroniska spår, vilket inte var fallet så man skickade ett brev.

  Men det du vill se, Per, när du pratar om att avskaffa anonymiteten och att införa ”mellanhandsansvar” (dvs avskaffa budbärarimmuniteten) det är en konstant övervakning av alla, oavsett om man gjort något grovt brottsligt eller inte. Du vill dessutom ha möjligheter till censur där det misshagliga kan filtreras bort.

  Och varför vill du ha övervakning av allas kommunikation? Varför vill du avskaffa rätten att vara anonymt? Varför vill du införa censur? Jo, för att försvara en föråldrad affärsmodell som inte kan överleva utan sådan repression.

  Du vill avskaffa grundläggande demokratiska rättigheter för att bekämpa piratkopiering. Men det är ju inte så konstigt. Du är ju trots allt en lobbyist för upphovsrättsindustrin, även om du försöker dölja det så gott du kan.

  • Martin – jag påminner om att all kommunikation övervakas av dessa mellanhänder redan idag. Läs gärna Alveréns artikel (och bok!) i det ämnet. Det jag vill se är bättre regler kring hur denna information får användas och hur trafiken får styras. Inte godtyckligt efter enskilda aktörers intressen, utan med mänskliga rättigheter och gemensamma intressen som princip. God fortsättning!

 2. Jaha, hur mycket hot och hat möts du i dessa kommentars fält? Den anonymitet som Netopia erbjuder är faktiskt värdefull för mig. För det är lite otäckt att bli placerad i ett fack utav en utomstående för att man har en åsikt. Man blir en pirat eller piratkramare bara för att man har en åsikt som stämmer överens med dem. Jag har inte laddat ner på åratal, jag är ingen pirat längre.

  Det är ju inte det att jag inte kan stå för min åsikt med mitt fullständiga namn. Det skulle jag gärna göra. Men det är alla andra som inte orkar sätta sig in varför jag är emot upphovrättsivrarnas makt. Det är lättare att bara säga att jag är för gratis film och nöja sig med det, även om det inte är min åsikt.

  Men om du avskaffar anonymitet på detta forum så lovar jag att aldrig mer kommentera. 🙂 God Jul.

 3. ”Att vi står för våra åsikter bör vara normen, inte undantaget.”

  Jag håller helt med Janne här att det inte nödvändigtvis behöver betyda att skylta med fullständigt namn. Många orkar tyvärr inte sätta sig in i frågan på djupet, tar något personen sagt ur sammanhanget och stämplar folk med det istället för att sakligt debatterna ämnet. Det positiva med anonymitet är att långt fler kommer till tals som annars inte skulle ha vågat yttra sin åsikt av olika anledningar. Vi får inte glömma bort de positiva effekterna av anonymiteten.

  • Exakt! Per brukar köra argumentet att i diktaturer behöver folk kunna kommunicera anonymt, men här i vår demokrati är allt finfint så här kan vi avskaffa denna möjlighet (för att kunna beivra upphovsrättsbrott).

   Läskigt och farligt, minst sagt…

 4. Och Per Strömbäck fortsätter sin kampanj mot ”mellanhänderna” – dvs Internetoperatörerna – Alla dessa snyfthistorier har bara ett enda syfte – att befrämja en lagstiftning som skall tvinga ”mellanhänderna” att agera hantlangare åt Per Strömbäcks Amerikanska uppdragsgivare – Alla demokratiska grundvalar kan skändas så länge det är till fördel för den Amerikanska underhållningsindustrin – I ovanstående artikel använder Per Strömbäck ord som ”främlingsfientlighet” – ”hot” och ”hat” för att skrämma eventuella oinsatta läsare – Som tur är är Netopia sajten helt ointressant för genomsnittssvensken – Antalet kommentatorer till hans artiklar har sjunkit till ett minimum och de är alla kritiska till Per Strömbäcks antidemokratiska åsikter – Dags att lägga ned fascistsajten!

 5. Carl-Johan Wärn

  Vad är odemokratiskt med total övervakning? Grunden för demokrati är information, och denna information bör vara öppen för alla. Vad har ni för problem med att stå för det ni gör? Att folk kommer att tycka att ni är dåliga? Bu-hu! Ni kommer inte undan med brott ni tycker att ni ska komma undan med? Bu-hu!

  Om Sverige någonsin blir en diktatur, så kan den diktatorn ändå ändra lagarna över en dag och övervaka alla. Ett tips till er som inte vågar kommentera med sitt fullständiga namn: för att störta en diktator krävs det människor som vågar stå för sina åsikter och handlingar. Kanske dags att börja träna på det?

Kommentera artikeln