Evenemang på Bokmässan: Boken i det digitala samhället

Tid: 24 sept, fredag, kl. 14.00-15.00
Plats: Debattscenen, F-hallen, Plan 2, Bok&Bibliotek

Hur påverkar digitaliseringen boken? Vilka krav ställer utvecklingen på politiken? Och hur ska författarnas rätt till sina verk säkras när allt flyter fritt i de digitala näten? Den digitala utvecklingen ställer etablerade strukturer på ända, men hellre än att kapitulera inför tekniken bör vi diskutera vilken ordning som är önskvärd.

Medverkande
Mats Söderlund, ordförande i Sveriges Författarförbund, Dorotea Bromberg, förläggare, samt Mattias Fyrenius, avgående chef TV4 Nya Medier och tillträdande strategi- och utvecklingsdirektör KF .

Moderator: Per Strömbäck, redaktör Netopia.

Arrangörer: Svenska Förläggareföreningen och Netopia – forum för digitala samhällsfrågor

De senaste decenniet har musik, film, nyhetsmedier och TV digitaliserats med enorma konsekvenser för utövare, publik, bransch och marknad. Hierarkier har rasat, nya aktörer trätt fram, pirater har härjat och debatten har varit intensiv. Boken står näst i tur att ta det digitala språnget, men vad kommer det att innebära? Och kan man påverka den utvecklingen? I så fall hur? Vad innebär det att Google Book Search skannar och tillgängliggör all världens litteratur? Kommer Kevin Kellys idé om att alla böcker förenas i en enda digital jättebok att bli verklighet? Blir det olika för romanen, dikten och facklitteraturen? Vad är egentligen en bok?

Debatt: Övervakningssamhälle och integritet

Moralfilosofen Torbjörn Tännsjö debatterar övervakningssamhället med Piratpartiets Rick Falkvinge.

Tid: Den 24 augusti klockan 18.00
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41.
Entré 50 kr.

Medverkande:
Torbjörn Tännsjö, moralfilosof och författare
Rick Falkvinge, partiledare Piratpartiet
Moderator Per Strömbäck, redaktör Netopia – forum för digitala samhällsfrågor

År 2008 talade moralfilosofen Torbjörn Tännsjö kraftfullt emot övervakningssamhället. Sedan dess har han helt bytt ståndpunkt. Idag argumenterar han för en total genomsiktlighet av medborgarnas liv.

I hans nya bok Privatliv granskar han några av vår tids mest kontroversiella frågor om integritet och statlig kontroll på områden som datakommunikation, biobankers lagring av biologiskt material från medborgarna och övervakning av fångar. Nu möter Torbjörn Tännsjö Piratpartiets Rick Falkvinge i ett spännande samtal om övervakningssamhället och integritet.

Torbjörn Tännsjö är en av Sveriges mest tongivande filosofer inom bioetik, moralfilosofi och politisk filosofi. Han är Kristian Claëson-professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, föreståndare för Stockholm Bioethics Centre och affilierad professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Han är även ledamot av Socialstyrelsens råd¬givande nämnd för etiska frågor och ingår i Donationsrådets etiska kommitté.

Rick Falkvinge är partiledare för Piratpartiet, som driver frågor om integritet och övervakning. För att ett samhälle ska kunna växa kulturellt och teknologiskt, hävdar Piratpartiet att medborgare måste ha en garanterad rätt till privatliv. De menar dessutom att varje medborgare ska ha fullständig rätt att kontrollera vem som gör vad med hans eller hennes personuppgifter, s.k. privat information.

I samarbete med Fri Tanke förlag, www.fritanke.se, och Netopia, www.netopia.se.

Länk till inbjudan

Seminarium i Almedalen: Kampen om din information på Internet

Under Almedalsveckan arrangerar Kultur för alla tillsammans med Netopia seminariet Kampen om din information på Internet: Integritet och övervakning. Seminariet äger rum onsdagen den 7 juli klockan 10.00 – 11.30 på Borgen, Hästgatan 24 i Visby.

Integritetsdebatten har främst rört statlig övervakning men övervakning utförs även av privata aktörer i form av filtrering av mail, blockering av webbsidor, kartläggning av användarnas intressen. Åtgärder som liknar de som kritiserats när de förts fram i lagförslag. Är statliga integritetshot mer allvarliga än privata? Bästa skyddet för den enskilde har varit anonymitet på internet. Det är lätt att övervaka och spåra användarna, det är identifieringen som kan vara svår. Internetleverantörerna sätts i en problematisk situation då de utgör länken mellan de digitala spåren och användarnas identitet. Viktiga principer står i motsats till varandra. Det har införts flera nya lagar som berör nätmiljöerna. Det är angeläget att reglerna formuleras med hänsyn till Internets struktur som globalt, decentraliserat, virtuellt nätverk. Hur kan detta ske med lagstiftarens traditionella instrument? Hur ska globala nischmonopol hanteras ur konkurrensperspektiv?

Medverkar gör Anders Rydell, författare och frilansjournalist, Andreas Ekström, författare (”Google-koden”) och kulturjournalist Sydsvenskan, Ulrika Knutson, författare, journalist och ordförande Publicistklubben och Georgi Ganev, affärsområdeschef Konsument Telenor Sverige.

Moderator är Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranchen.

Mer information finns här.

Seminarium i Almedalen: Bortom Gratis – om jakten på digital lönsamhet

Under årets Almedalsvecka arrangerar Medieföretagen tillsammans med Netopia ett seminarium om digital affärsutveckling och förutsättningarna för att hitta betalningsviljan på nätet. Seminariet äger rum den 7 juli klockan 15.00 – 16.30 på Café Tidsfördriv, Hästgatan 12 i Visby.

Digitaliseringen diskuteras ofta på en mycket hög abstraktionsnivå. Men för mängder av företag i mediebranschen är digitalisering sedan länge en självklar del av verksamheten. Tillsammans med Medieföretagen arrangerar Netopia ett seminarium i Almedalen där en panel bestående av ledande branschpersoner ger sin syn på de egna erfarenheterna, marknadsutvecklingen och förutsättningarna för att hitta betalningsviljan på nätet.

Panelen består av Martin Ahlquist, chefredaktör Fokus, Johan Greiff, VD Elib, Anna Serner, VD Tidningsutgivarna och Per Strömbäck, redaktör Netopia. Johan Hallsenius, chefredaktör Computer Sweden, kommer att vara moderator.

Mer information finns på Almedalsveckans officiella hemsida.

Debattkväll: Höger och vänster i internetsamhället

Netopia anordnade ett samtal om höger- och vänsterperspektiv på samhället på nätet. Hur kan traditionella högervärden som individens ansvar och frihet, starkt rättsamhälle och bra företagsvillkor översättas till nätpolitiken och hur kan motsvarande värden som exempelvis synen på statens roll, folkbildningen och värnandet av den svages rätt inkluderas i ett vänsterperspektiv?

Utgångspunkten är att internet är både infrastruktur och samhälle, men det förra skymmer ofta det senare på bekostnad av samhällsfrågorna. Samtalet syftar till att sätta in frågorna om internet i en bredare sammanhang än vad som hittills präglat debatten och kommer att beröra frågor som individens frihet, demokrati, företagande, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Deltog gjorde riksdagsledamöterna Henrik von Sydow (M), talesperson för Moderaterna i internetfrågor och Désirée Liljevall (S), talesperson för Socialdemokraterna i IT-frågor, samt Karin Olsson, kulturchef på Expressen och Katrine Kielos, ledarskribent på Aftonbladet.

Se videoupptagningen från kvällen här.

Författarkväll: Andreas Ekström berättar om sin nya bok Google-koden

Tisdagen den 20 april 2010 anordnade Netopia en författarkväll där Andreas Ekström berättade om sin nya bok Google-koden. I boken, som kom den 10 april, granskar han verkligheten bakom fasaden på världens största internetföretag.

Evenemanget ägde rum tisdagen den 20 april på Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21A i Stockholm.

Google kan vara världens godaste företag, eller det ondaste. Vi vet inte det. Vi vet bara att det är ett av de skickligaste – inte minst på att berätta precis den historia man vill berätta om sig själv. Det har man gjort med en precision så kirurgisk att den kritiska reflektion som borde följa ett sådant segertåg har uteblivit

Läs mer på Weyler förlags hemsida.

Andreas Ekström är krönikör på Netopia, kulturjournalist på Sydsvenskan i Malmö-Lund, kolumnist i facktidningen Journalisten och bloggar på andreasekstrom.se. Andreas Ekström har hittills utkommit med fyra egna böcker, den mest kända är föräldraskildringen ”Hemliga pappan” från 2006.

Netopia bjuder till förhandsvisning av filmen The Last Station

Netopia har nöjet att lotta ut 50 biobiljetter till en förhandsvisning av den dubbelt Oscar®nominerade filmen The Last Station, ett drama om Tolstojs sista dagar med bl a Helen Mirren och Christopher Plummer. Filmen berör några av människans stora frågor som kärlek, frihet och kunskap och är mycket sevärd.

Filmen kommer att visas på en biograf i Stockholm den 14 april 2010.

För att delta i utlottningen måste du vara anmäld till Netopias nyhetsbrev senast den 23 mars i år. Anmälningsformuläret hittar du i spalten till höger här intill.