Om Netopia

Netopias Manifest

Internet förtjänar en bättre idédebatt. Netopia tror på ett fritt och öppet internet där människor och företag kan vistas tryggt, där samhället skyddar individernas frihet, integritet och rättigheter och skapar förutsättningar för tillväxt och mångfald. Netopias uppgift är att utveckla visioner om internets framtid som bygger på dessa värden.

Netopia gör inga anspråk på att ha alla svaren, tvärtom är det frågor som står i centrum. Vem ska bestämma spelreglerna på nätet? Vad krävs för mångfald? Tillväxt? Hur kan samhället garantera individens integritet och frihet på nätet? Krävs nya institutioner? Vilka är dagens aktörer och vilka roller kan de spela i framtiden? Dessa och många andra frågor vill Netopia ställa och försöka hitta bra svar på.

Internet ger möjligheter som kunskapsnationen Sverige kan utnyttja för att skapa framtidens jobb, företagande och tillväxt. Netopia vill ifrågasätta de politiska och kommersiella krafter som håller tillbaka denna potential. Vi är oroade över ett scenario där ett fåtal aktörer styr utvecklingen och där politiska idéer som gynnar dessa intressen dominerar utan motvikt.

Netopias övertygelse är att internet är en allt viktigare del av vårt samhälle, vilket också ställer krav på samhället att garantera individens frihet, integritet och rättigheter även i den digitala miljön. Hittills har frågor om integritetskränkningar, immaterialrättsintrång, ekonomisk brottslighet, smutskastning och mobbning betraktats som isolerade frågor. Det är mer konstruktivt att se det som olika uttryck för samma sak: samhällets funktioner behövs även på internet. Inte samma regler som i det fysiska samhället, men med samma syften.

Netopia vill driva en debatt om ett bättre samhälle på nätet. Det gör vi på internet, genom rapporter, i seminarier och i andra forum. Det är dags för internet att ta nästa steg.

Om Netopia

Idén till Netopia föddes under 2009. Bakom initiativet står Per Strömbäck som är redaktör för boken Gratis? och har en lång bakgrund inom dataspelsbranschen.

Netopia är ett webb- och idéforum. Netopia kommer bland annat till uttryck genom denna sajt, genom att ge ut rapporter samt genom att anordna evenemang som stimulerar till diskussion kring frågor om nätets framtid. Netopia har ett flertal sympatisörer som visar sitt stöd genom att ställa sig bakom manifestet. Listan omfattar i dagsläget följande organisationer:

  • Dataspelsbranschen
  • Film&TV-Producenterna
  • Filmfolket
  • Svenska Förläggareföreningen
  • Svenska Musikförläggareföreningen
  • Sveriges Videodistributörers Förening
  • IFPI i Sverige
  • SOLV (Scandinavian online video)

Om du vill skriva, har förslag på ämnen att diskutera, bli sympatisör, skänka ett bidrag eller har andra frågor kring projektet kan du kontakta Per Strömbäck.

Per Strömbäck, stromback@netopia.se, 070-843 62 14