Startpage

Välkommen till Netopia

Internet är så integrerat i våra liv att det nästan är svårt att minnas hur vi levde pre-www. Ändå är vi bara i början av revolutionen!

Internet förändrar vårt sätt att arbeta, umgås, förstå världen. Internet förändrar vårt sätt tänka, när all världens kunskap är bekvämt inom räckhåll. Och internet förändrar samhället. Allt fler av samhällets funktioner – från daghemskön till banken – blir tillgängliga online. Trots det har vi överlåtit åt tekniker och specialister att styra internets utveckling. I den analoga världen är det samhället som garanterar individens frihet, integritet och rättigheter. Detsamma bör gälla på internet. Hur det bäst sker ska Netopia utforska, genom debatt, seminarier, intervjuer, samtal och eftertanke.